Кливер във ветроходството се нарича триъгълно ветрилостаксел, който се опъва пред предната мачта на ветроходен съд. Халсът му се звързва за бушприта, носа или на палубата между предната мачта и бушприта. Кливерите и спинакерите са двата основни типа предни ветрила на съвременните яхти.

Диаграма, показваща местоположението на стаксел (1) и кливер (2).

Всеки кливер е стаксел, но най-вътрешният кливер се нарича стаксел, а най-външният (най-предният) – кливерът.