Това е списък на кметовете на град Петрич, България, от 1912 година, включително изпълняващи длъжността, председатели на общински тричленни комисии и председатели на изпълнителни комитети на Градския общински народен съвет.

Кмет на Петрич
Действащ
Димитър Петров Бръчков
от 2019 г.
Информация
Мандат4 години
Създаден1912 г.
ПървиМихо Кочов Попов
Име Години
Михо Кочов Попов 1912
Януш Стойчев Ангелов 1912 – 1913
Анастас Тасев Антикаджиев 1913
Христо Георгиев Филипов 1913 – 1914
Георги Кочов Чапразов 1914
Георги Кочов Чапразов 1914 – 1916
Илия Антонов 1919 – ?
Дончо Лазаров Сойтариев 1921 – 1922
неизвестен 1922
Христо Тодоров Разбойников 1922 – 1923
Христо В. Калайджиев 1923
Георги Кочов Чапразов 1923 – 1929
Никола Георгиев 1929 – 1931
Георги Анастасов 1932 – 1934
Петър Н. Берберов 1934 – 1936
Николай Б. Дражев 1936 – 1941
Александър Димчев Праматарски 1941 – 1944
Костадин Харизанов Костадинов 1944 – 1947
Тома Киров Текелиев 1947
Коста Николов Стоянов 1947 – 1959
Петър Божиков 1949 – 1951
Иван Галев Стоянов 1951 – 1952
Кирил Иванов Катулов 1952 – 1953
Анастас Лазаров Гюров 1953 – 1955
Кирил Паскалев Сапунджиев 1955 – 1955
Кирил Паскалев Сапунджиев 1956 – 1959
Ангел Стоев Бълев 1959 – 1962
Кирил Иванов Катулов 1962 – 1966
Кирил Иванов Катулов 1966 – 1971
Стоил Ставрев Божиков 1971 – 1974
Стоил Ставрев Божиков 1974 – 1979
Стоил Ставрев Божиков 1979 – 1981
Стоил Ставрев Божиков 1981 – 1983
Неделко Костадинов Халачев 1983 – 1986
Неделко Костадинов Халачев 1986 – 1986
Йордан Андреев Рибнишки 1986 – 1987
Неделко Костадинов Халачев 1987 – 1988
Андон Станков Андонов 1988 – 1989
Олег Георгиев Янчев 1989 – 1990
Евгени Лазаров Карадалиев 1990 – 1991
Петър Илиев Илиев 1991 – 1995
Андон Атанасов Чопаков 1995 – 1999
Георги Стоилов Янкулов 1999 – 2000
Вельо Атанасов Илиев 2000 – 2003
Вельо Атанасов Илиев 2003 – 2007
Вельо Атанасов Илиев 2007 – 2011
Вельо Атанасов Илиев 2011 – 2015
Димитър Петров Бръчков 2015 – 2019
Димитър Петров Бръчков 2019 –