Отваря главното меню
Инвазията на готите 250-251 г.

Книва (Cniva, Kniva; Kniwa, "Knife") е княз на готите (251 г.), който побеждава римляните в битката при Абритус, известна също като битка от Форум Теребронии (Forum Terebronii), при която с Деций и синът му Херений Етруск за пръв път римски император е убит в битка с варвари.

Биографични данни за Книва не са познати, Йорданес вижда в него наследник на Острогота, източниците са доста слаби.

През 251 г. готски групи с водач Книва минават Дунав и нападат в грабежен поход провинциите Мизия и Дакия. Деций и неговият син тръгват, за да отблъснат навлезлите, успяват да изненадат готите при тяхното обсаждане на Никополис (Никопол) на Дунав.

При приближаването на римляните Книва се оттегля обратно, пресича Стара Планина и напада Филипополис (днешен Пловдив). Деций ги последва, но едно тежко поражение при Берое (Стара Загора) му пречи да спаси Филипополис, който пада в ръцете на готите, които с голяма жестокост вилнеят и се разпореждат там. От друга страна обсадата на Филипополис намалява така силите на готите, че Книва предлага да си предаде плячката и пленените при свободно оттегляне. Защитникът на града Приск е издигнат за анти-император. Деций, надявайки се да пресече техния обратен път, отказва всякакви преговори.

Книва и мъжете му се опитват без уговорката с римляните, с плячката си, да стигнат до тяхната страна, но са спрени от римската армия. Книва разделя армията си в малки и подвижни единици и започва с това да отблъсква римляните в една блатиста местност. През първата половина на юни 251 г. двете армии се срещат при Абритус (днес Разград в България). Херений пада убит от вражеска стрела. Деций преживява първата среща, но още преди да свърши денят е убит заедно с остатъка от армията.

Една от важните причини за неуспеха на римляните е пребързаното нападение на генерал Гай Вибий Требониан Гал, който печели от изхода на събитието с това, че войниците го издигат за последник на убития император. Требониан приема на преговорите капитулационни условия и сключва договор с готите, който им разрешава вземането на плячката и връщане в родината им, обещава им също годишен данък, за да зачитат границите на Римската империя.

Амиан Марцелин (31, 5, 12-17) анализира този договор като един от най-тежките неуспехи на Римската Империя, както неуспехът на Публий Квинтилий Вар в битката в Тевтобургската гора през 9 г., с навлизането на маркоманите през годините на управлението на Марк Аврелий (Маркоманска война) и с битката при Адрианопол през 378 г.

През юни 253 г. готите на Книва са разбити от управителя на Долна Мизия Емилиан. Книва умира през 3 век.

ИзточнициРедактиране

  • Амиан Марцелин, 31, 5, 12-17
  • Edward Gibbon, History of the Decline and Fall of the Roman Empire Chapter 10
  • Вус О. В. Гибель Дециев. Разгром римской армии у Абритуса как кульминация Скифской войны 250–251 гг. // МАИАСК. – 2018. – Вып. 10. – С. 237–258.