Списък на римските императори

Уикимедия списък
(пренасочване от Римски император)
За опростен списък вж: Кратък списък на римските императори

Това е списък на римските императори с датите на времето, когато са управлявали или са претендирали, че управляват цялата или част от Римската империя.

Титлите, дадени на или присвоени от императора, посочени в императорското име и колоните с бележки в таблицата, включват:

Imperator: „Победоносен пълководец с дадена от боговете власт“
Pater Patriae: „Баща на отечеството“
Pontifex Maximus: „Велик жрец“ (букв. мостостроител)

Легенда (за колоните, показващи имена на латински):

курсив: претендент, за когото не може да се счита, че е управлявал или който е имал власт само над част от империята
получер: име, което обикновено се използва за индивида
получер курсив: прозвище, което обикновено се използва за индивида (освен ако не е претендент)

Принципат

редактиране

Юлиево-Клавдиева династия

редактиране
Управление Обикновено използвано име и местораждане Портрет Лично име и титла
рождено/
при възкачването
Императорско име Бележки
16 януари 27 пр.н.е. до 19 август AD 14 Август
Рим
  GAIVS OCTAVIVS
GAIVS IVLIVS CAESAR OCTAVIANVS
IMPERATOR CAESAR DIVI FILIVS
IMPERATOR CAESAR DIVI FILIVS AVGVSTVS 12 пр.н.е.: Pontifex Maximus
19 август 14 до 16 март 37 Тиберий
Рим
  TIBERIVS CLAVDIVS NERO
TIBERIVS IVLIVS CAESAR
TIBERIVS CAESAR AVGVSTVS 15: Pontifex Maximus
18 март 37 до 24 януари 41 Калигула
Анциум, Италия
  GAIVS IVLIVS CAESAR GERMANICVS
GAIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS CALIGVLA
GAIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS Прозвище Caligula, (Ботушчето); 37: Pontifex Maximus, Pater Patriae;
Убит
24 януари 41 до 13 октомври 54 Клавдий
Лугдунум, Gallia Lugdunensis
  TIBERIVS CLAVDIVS DRVSVS
TIBERIVS CLAVDIVS DRVSVS NERO GERMANICVS
TIBERIVS CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS PONTIFEX MAXIMVS 42: Pater Patriae;
Вероятно убит чрез отравяне
октомври 54 до 11 юни 68 Нерон
Анциум, Италия
  LVCIVS DOMITIVS AHENOBARBVS

NERO CLAVDIVS CAESAR DRVSVS GERMANICVS

NERO CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS 55: Pontifex Maximus; по-късно Pater Patriae;
Извършва самоубийство
(от лятото на AD 66):-
IMPERATOR NERO CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS

Година на четиримата императори

редактиране
Управление Обикновено използвано име и местораждане Портрет Лично име и титла
рождено/
при възкачването
Императорско име Бележки
8 юни 68 до 15 януари 69 Галба
близо до Терацина, Италия
  SERVIVS SVLPICIVS GALBA SERVIVS GALBA IMPERATOR CAESAR AVGVSTVS Убит от Отон;
вж: Година на четиримата императори
15 януари 69 до 16 април 69 Отон
Ферентинум, Етрурия, Италия
  MARCVS SALVIVS OTHO IMPERATOR MARCVS OTHO CAESAR AVGVSTVS Извършва самоубийство;
вж: Година на четиримата императори
17 април 69 до 20 декември 69 Вителий
Рим
  AVLVS VITELLIVS AVLVS VITELLIVS GERMANICVS IMPERATOR AVGVSTVS Съимператор; убит на форума;
see: Година на четиримата императори

Флавиева династия

редактиране
Управление Обикновено използвано име и местораждане Портрет Лично име и титла
рождено/
при възкачването
Императорско име Бележки
1 юли 69 до 24 юни 79 Веспасиан
Фалакрина, Италия
  TITVS FLAVIVS VESPASIANVS IMPERATOR VESPASIANVS CAESAR AVGVSTVS 70: Pontifex Maximus Pater Patriae
съимператор;
вж: Година на четиримата императори
24 юни 79 до 13 септември 81 Тит
Рим
  TITVS FLAVIVS VESPASIANVS
TITVS CAESAR VESPASIANVS
IMPERATOR TITVS CAESAR VESPASIANVS AVGVSTVS 70: Pontifex Maximus Pater Patriae
от август 69
IMPERATOR TITVS CAESAR VESPASIANVS AVGVSTVS
14 септември 81 до 18 септември 96 Домициан
Рим
  TITVS FLAVIVS DOMITIANVS
CAESAR DOMITIANVS
IMPERATOR CAESAR DOMITIANVS AVGVSTVS, PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE късната 83: Germanicus;
убит

Петима добри императори

редактиране
Управление Обикновено използвано име и местораждане Портрет Лично име и титла
рождено/
при възкачването
Императорско име Бележки
18 септември 96 до 27 януари 98 Нерва
Нарни (?), Италия
  MARCVS COCCEIVS NERVA IMPERATOR NERVA CAESAR AVGVSTVS, PATER PATRIAE
28 януари 98 до 7 август 117 Траян
Италика, Бетика
  MARCVS VLPIVS TRAIANVS
MARCVS VLPIVS NERVA TRAIANVS GERMANICVS
IMPERATOR CAESAR DIVI NERVAE FILIVS NERVA TRAIANVS GERMANICVS AVGVSTVS 98: Pater Patriae; 102: Dacicus; 114: Parthicus; август/септември 114: Optimus
11 август 117 до 10 юли 138 Адриан
Италика, Бетика (?) / Рим (?)
  PVBLIVS AELIVS HADRIANVS
PVBLIVS AELIVS TRAIANVS HADRIANVS
IMPERATOR CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS
136 до 1 януари 138 Луций Елий
Рим, Италия
  LUCIUS AELIUS VERUS CAESAR осиновен от Адриан
10 юли 138 до 7 март 161 Антонин Пий
близо до Ланувиум, Италия
  TITVS AVRELIVS FVLVVS BOIONIVS ARRIVS ANTONINVS
IMPERATOR TITVS AELIVS CAESAR ANTONINVS
IMPERATOR CAESAR TITVS AELIVS HADRIANVS ANTONINVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS post 7 март 161: Pius; 139: Pater Patriae
143 Провъзгласен за император повторно
7 март 161 до 17 март 180 Марк Аврелий
Рим (?) / Укуби, Бетика (?)
  MARCVS ANNIVS VERVS
AVRELIVS CAESAR AVGVSTI PII FILIVS
IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS Съимператор с Луций Вер до март 169; 164: Armeniacus Medicus Parthicus Maximus; 166: Pater Patriae; 172: Germanicus; 175: Sarmaticus
7 март 161 до март 169 Луций Вер
Рим
  LVCIVS CEIONIVS COMMODVS
LVCIVS AELIVS AVRELIVS COMMODVS
IMPERATOR CAESAR LVCIVS AVRELIVS VERVS AVGVSTVS Съимператор с Марк Аврелий 164: Armeniacus; 165: Parthicus Maximus; 166: Medicus, Pater Patriae
175 Авидий Касий
Сирия
GAIVS AVIDIVS CASSIVS Узурпатор
177 до 31 декември 192 Комод
Ланувиум, Италия
  LVCIVS AVRELIVS COMMODVS ANTONINVS
LVCIVS AVRELIVS COMMODVS CAESAR ANTONINVS
IMPERATOR CAESAR LVCIVS AVRELIVS COMMODVS AVGVSTVS PATER PATRIAE Съимператор с Марк Аврелий до 17 март 180;
от 180 IMPERATOR CAESAR LVCIVS AVRELIVS COMMODVS ANTONINVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE Единствен император. Убит: удушен от борец

Династия на Северите

редактиране
Управление Обикновено използвано име и местораждане Портрет Лично име и титла
рождено/
при възкачването
Императорско име Бележки
1 януари 193 до 28 март 193 Пертинакс
Алба, Италия
  PVBLIVS HELVIVS PERTINAX IMPERATOR CAESAR PVBLIVS HELVIVS PERTINAX AVGVSTVS Признат за император от Септимий Север; убит от войници на Палатин
28 март 193 до 1 юни 193 Дидий Юлиан
Милано, Италия
  MARCVS DIDIVS SEVERVS IVLIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS DIDIVS SEVERVS IVLIANVS AVGVSTVS Осъден на смърт от сената; убит на Палатин
9 април 193 до 4 февруари 211 Септимий Север
Leptis Magna, Африка
  LVCIVS SEPTIMIVS SEVERVS IMPERATOR CAESAR LVCIVS SEPTIMVS SEVERVS PERTINAX AVGVSTVS PROCONSVL 9 юни 193: Pontifex Maximus; късната193: Pater Patriae; 195: Divi Marci Pii filius Divi Commodi Frater; Pius; Arabicus, Adiabenicus; 198: Parthicus Maximus; 209/210: Britannicus Maximus
193 до 194/195 Песцений Нигер
?, Италия
  GAIVS PESCENNIVS NIGER Претендент: император в Сирия
193/195 до 197 Клодий Албин
?, Африка
  DECIMVS CLODIVS SEPTIMIVS ALBINVS Претендент: император в Британия
198 до 4 април 217 Каракала
Лугдунум, Gallia Lugdunensis
  LVCIVS SEPTIMIVS BASSIANVS
CARACALLA
IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS SEVERVS ANTONINVS PIVS AVGVSTVS 199: Pater Patriae; 200: Pius Felix; 209/210: Britannicus Maximus
4 февруари 211 до 8 февруари 217 IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS PATER PATRIAE BRITANNICVS MAXIMVS PROCONSVL 213: Germanicus Maximus;
Убит от Макрин
209 до 4 февруари 211 Гета
Рим
  PVBLIVS SEPTIMVS GETA Убит от Каракала
4 февруари 211 до декември 211 IMPERATOR CAESAR PVBLIVS SEPTIMIVS GETA AVGVSTVS
11 април 217 до юни 218 Макрин
Мавретания
  MARCVS OPELLIVS MACRINVS IMPERATOR MARCVS OPELLIVS SEVERVS MACRINVS AVGVSTVS PIVS FELIX PROCONSVL ?юни 217: Pater Patriae; Pontifex Maximus;
Екзекутиран
май 217 до юни 218 Диадумениан
?
  MARCVS OPELLIVS DIADVMENIANVS IMPERATOR MARCVS OPELLIVS ANTONINVS DIADVMENIANVS CAESAR SEVERVS Екзекутиран
юни 218 до 222 Елагабал
Емеса, Сирия
  VARIVS AVITVS BASSIANVS
MARCVS AVRELIVS ANTONINVS
ELAGABALVS
IMPERATOR MARCVS AVRELIVS ANTONINVS PIVS FELIX AVGVSTVS PROCONSVL юли 218: Pater Patriae, Pontifex Maximus; 220: Sacerdos Amplissimus Dei Invicti Solis Elagabali
Убит
13 март 222 до ?март 235 Александър Север
Арка Цезария, Юдея
  BASSIANVS ALEXIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS SEVERVS ALEXANDER PIVS FELIX AVGVSTVS Pontifex Maximus
Убит
Управление Обикновено използвано име и местораждане Портрет Лично име и титла
рождено/
при възкачването
Императорско име Бележки
февруари/март 235 до март/април 238 Максимин Трак
Тракия или Мизия
  GAIVS IVLIVS VERVS MAXIMINVS THRAX IMPERATOR CAESAR GAIVS JVLIVS VERVS MAXIMINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Убит от войските
early януари/март 238 до късния януари/април 238 Гордиан I
вероятно Фригия
  MARCVS ANTONIVS GORDIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS AFRICANVS Извършва самоубийство
ранния януари/март 238 до късния януари/април 238 Гордиан II
?
  MARCVS ANTONIVS GORDIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS AFRICANVS Убит в битка
ранния февруари 238 до ранния май 238 Пупиен Максим
?
  MARCVS CLODIVS PVPIENVS MAXIMVS IMPERATOR CAESAR MARCVS CLODIVS PVPIENVS MAXIMVS AVGVSTVS Убит от преторианците
ранния февруари 238 до ранния май 238 Балбин
?
  DECIMVS CAELIVS ANTONIVS BALBINVS
DECIMVS CAELIVS CALVINVS BALBINVS
Убит от преторианците
май 238 до февруари 244 Гордиан III
Рим
  MARCVS ANTONIVS GORDIANVS
MARCVS ANTONIVS GORDIANVS PIVS
IMPERATOR CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Убит
240 Сабиниан
?
Провъзгласява се за император; победен в битка
февруари 244 до септември/октомври 249 Филип I Араб
Сирия
  MARCVS IVLIVS PHILLIPVS IMPERATOR CAESAR MARCVS IVLIVS PHILLIPVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Убит в битка от Деций
248 Пакациан
?
  TIBERIVS CLAVDIVS MARINVS PACATIANVS Провъзгласява се за император; убит от собствените си войници
248 Йотапиан
някъде в Близкия изток
  MARCVS FVLVIVS RVFVS IOTAPIANVS Претендент; убит от собствените си войници
248 Силбанак
?
  Узурпатор; няма данни за смъртта
249 до юни 251 Деций
Будалия, Долна Панония
  GAIVS MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS IMPERATOR CAESAR GAIVS MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Убит в битка
249 до 252 Приск
вероятно Дамаск, Сирия
GAIVS IVLIVS PRISCVS Провъзгласява се за император в източните провинции; убит
250 Лициниан
?
IVLIVS VALENS LICINIANVS Претендент; убит
ранната 251 до 1 юли 251 Херений Етруск
Панония
  QVINTVS HERENNIVS ETRVSCVS MESSIVS DECIVS IMPERATOR CAESAR QVINTVS HERENNIVS ETRVSCVS MESSIVS DECIVS AVGVSTVS Убит в битка
251 Хостилиан
?
  CAIVS VALENS HOSTILIANVS MESSIVS QVINTVS IMPERATOR CAESAR CAIVS VALENS HOSTILIANVS MESSIVS QVINTVS AVGVSTVS Съимператор с Гал, умира от чумата
юни 251 до август 253 Требониан Гал
Италия
  GAIVS VIBIVS TREBONIANVS GALLVS IMPERATOR CAESAR GAIVS VIBIVS TREBONIANVS GALLVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Убит от собствените си войници
юли 251 до август 253 Волусиан
?
  GAIVS VIBIVS VOLVSIANVS IMPERATOR CAESAR GAIVS VIBIVS AFINIVS GALLVS VELDVMNIANVS VOLVSIANVS AVGVSTVS Син и съимператор на Требониан Гал. Убит от собствените си войници
август 253 до октомври 253 Емилиан
Африка
  MARCVS AEMILIVS AEMILIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AEMILIVS AEMILIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Убит от собствените си войници
253 до юни 260 Валериан I
?
  PVBLIVS LICINIVS VALERIANVS IMPERATOR CAESAR PVBLIVS LICINIVS VALERIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Съимператор с Галиен; пленен от персите: умира в плен
253 до септември 268 Галиен
?
  PVBLIVS LICINIVS EGNATIVS GALLIENVS IMPERATOR CAESAR PVBLIVS LICINIVS EGNATIVS GALLIENVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Съимператор с Валериан 253 до 260; убит
260 Салонин
?
  PVBLIVS LICINIVS CORNELIVS SALONINVS IMPERATOR CAESAR CORNELIVS LICINIVS SALONINVS VALERIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Съимператор с Галиен; убит
258 или юни 260 Инген
?
  Провъзгласява се за император; убит в битка
260 Регалиан
?
  PVBLIVS C[AIVS] REGALIANVS Провъзгласен за император; убит от собствените си хора
260 до 261 Фулвий Макриан
?
  FVLVIVS MACRIANVS Провъзгласен за император; победен и убит в битка
260 до 261 Макриан Младши
?
  TITVS FVLVIVS IVNIVS MACRIANVS Провъзгласен за император; победен и убит в битка
260 до 261 Квиет
?
  TITVS FVLVIVS IVNIVS QVIETVS Претендент; убит
261 до 261 или 262 Мусий Емилиан
?
  LVCIVS MVSSIVS AEMILIANVS Провъзгласен за император; удушен, докато е държан в плен
268 до 268 Авреол
?
  MANIVS ACILIVS AVREOLVS Провъзгласява се за император; предава се на Клавдий II Готски; убит от преторианската гвардия
268 до август 270 Клавдий II Готски
Сирмиум, Панония или Дардания, Мизия
  MARCVS AVRELIVS VALERIVS CLAVDIVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS CLAVDIVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Умира от чума
август 270 до септември 270 Квинтил
Сирмиум, Панония или Дардания, Мизия
  MARCVS AVRELIVS QVINTILLVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS CLAVDIVS QVINTILLVS INVICTVS PIVS FELIX AVGVSTVS За кратко съимператор с Аврелиан; извършва самоубийство
август 270 до 275 Аврелиан
Дакия или вероятно Сирмиум, Панония
  LVCIVS DOMITIVS AVRELIANVS IMPERATOR CAESAR LVCIVS DOMITIVS AVRELIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Убит от преторианската гвардия
271 Септимий
?
Провъзгласен за император в Далмация; убит от собствените си войници
ноември/декември 275 до юли 276 Тацит
Интерамна, Италия
  MARCVS CLAVDIVS TACITVS IMPERATOR CAESAR MARCVS CLAVDIVS TACITVS PIVS FELIX AVGVSTVS Убит
юли 276 до септември 276 Флориан
?
  MARCVS ANNIVS FLORIANVS PIVS IMPERATOR CAESAR MARCVS ANNIVS FLORIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Убит
юли 276 до късния септември 282 Проб
Сирмиум, Панония
  MARCVS AVRELIVS EQVITIVS PROBVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS PROBVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Убит от собствените си войници
280 Сатурнин
Галия
IVLIVS SATVRNINVS Претендент: принуден от собствените си войници; провъзгласява се за император; убит от войниците си
280 Прокул
Албигаунум, Италия
Претендент: приема молбата на хората от Лугдунум; убит от Проб
280 Бонос
Испания
GALLVS QVINTVS BONOSVS Провъзгласява се за император; бива победен от Проб и извършва самоубийство
септември 282 до юли/август 283 Кар
вероятно Нарбон, Галия
  MARCVS AVRELIVS NVMERIVS CARVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS CARVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Неустановена причина за смъртта; болест, нараняване от мълния, рана, получена в битка срещу хуните и убийство от преторианската гвардия са предположени
пролетта на 283 до лятото на 285 Карин
?
  MARCVS AVRELIVS CARINVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS CARINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Съимператор с Нумериан; Убит
юли/август 283 до ноември 284 Нумериан
?
  MARCVS AVRELIVS NVMERIVS NVMERIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS NVMERIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Съимператор с Карин
ок. 283 – 285 Юлиан от Панония
?
  Marcus Aurelius Sabinus Iulianus Юлиан I Узурпатор по времето на Карин

Владетели на Палмира (266 – 273)

редактиране
Управление Обикновено използвано име и местораждане Портрет Лично име и титла
рождено/
при възкачването
Императорско име Бележки
266 до 267 Оденат   Lucius Septimius Odaenathus
267 до 273 Зенобия
?
  al-Zabba' bint Amr ibn Tharab ibn Hasan ibn 'Adhina ibn al-Samida' Iulia Septimia Aurelia Zenobia
272 до 273 Вабалат
?
  Wahb Allat Lucius Iulius (Julius) Aurelius Septimius Vaballathus Athenodorus

Галски императори (260 – 274)

редактиране
Управление Обикновено използвано име и местораждане Портрет Лично име и титла
рождено/
при възкачването
Императорско име Бележки
260 до 269 Постум
Галия
  MARCVS CASSIANIVS LATINIVS POSTVMVS IMPERATOR CAESAR MARCVS CASSIANVS LATINIVS POSTVMVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS
269 Лелиан
вероятно Испания
  VLPIVS CORNELIVS LAELIANVS IMPERATOR CAESAR GAIVS VLPIVS CORNELIVS LAELIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Провъзгласява се за император на Галската империя
269 Марий
?
  MARCVS AVRELIVS MARIVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS MARIVS PIVS FELIX AVGVSTVS
269 до 271 Викторин
?
  MARCVS PIAVONIVS VICTORINVS IMPERATOR CAESAR MARCVS PIAVONIVS VICTORINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS
270 Домициан (узурпатор)
?
  IMPERATOR CAESAR DOMITIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Провъзгласен за император на Галската империя
271 до 273 Тетрик I
?
  CAIVS PIVS ESVVIVS TETRICVS IMPERATOR CAESAR GAIVS PIVS ESVVIVS TETRICVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS
271 до 273 Тетрик II
?
  CAIVS PIVS ESVVIVS TETRICVS IMPERATOR CAESAR GAIVS PIVS ESVVIVS TETRICVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS

Британски императори (286 – 297)

редактиране
Управление Обикновено използвано име и местораждане Портрет Лично име и титла
рождено/
при възкачването
Императорско име Бележки
286 до 293 Караузий
Галия Белгика
  MARCVS AVRELIVS MAVSAEVS IMPERATOR CAESAR CARAVSIVS PIVS FELIX AVGVSTVS
293 до 297 Алект
?
  не е известно IMPERATOR CAESAR ALLECTVS PIVS FELIX AVGVSTVS
Управление Обикновено използвано име и месторождение Портрет Лично име и титла
рождено/
при възкачването
Императорско име Бележки
20 ноември 284 до 1 май 305 Диоклециан
близо до Солин, Далмация
  DIOCLES
(пълното име не е известно)

GAIVS AVRELIVS VALERIVS DIOCLETIANVS IOVIVS
IMPERATOR CAESAR GAIVS AVRELIVS VALERIVS DIOCLETIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE PROCONSVL Съимператор с Максимиан; 285: Germanicus Maximus, Sarmaticus Maximus; 286: Iovius; 287: Germanicus Maximus; 295: Persicus Maximus; 297: Britannicus Maximus, Carpicus Maximus; 298: Armenicus Maximus, Medicus Maximus, Adiabenicus Maximus
Абдикира
1 април 286 до 1 май 305 Максимиан
близо до Сирмиум, Панония
  MAXIMIANVS
(пълното име не е известно)

MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS HERCVLIVS
IMPERATOR CAESAR GAIVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Съимператор с Диоклециан; 286: Germanicus Maximus, Sarmaticus Maximus; 287: Iovius; 288: Germanicus Maximus; 294: Persicus Maximus; 298: Britannicus Maximus, Carpicus Maximus; 299: Armenicus Maximus, Medicus Maximus, Adiabenicus Maximus;
Принуден да абдикира
303/304 Евгений (узурпатор)
1 май 305 до 25 юли 306 Констанций I Хлор
Дардания, Мизия
  FLAVIVS VALERIVS CONSTANTIVS

CHLORVS
IMPERATOR CAESAR GAIVS FLAVIVS VALERIVS CONSTANTIVS AVGVSTVS
1 май 305 до май 311 Галерий
близо до Сердика, Dacia Aureliana
  CAIVS GALERIVS VALERIVS MAXIMIANVS IMPERATOR CAESAR GALERIVS VALERIVS MAXIMIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Съимператор със Север II
август 306 до 16 септември 307 Север II
?
  FLAVIVS VALERIVS SEVERVS IMPERATOR SEVERVS PIVS FELIX AVGVSTVS Съимператор с Галерий
28 октомври 306 до 28 октомври 312 Максенций
?
  MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXENTIVS MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXENTIVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Удавя се в Тибър
от 307 до 308 и в 310 Максимиан
близо до Сирмиум, Панония
MAXIMIANVS
(full name not known)

MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS HERCVLIVS
IMPERATOR CAESAR GAIVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS HERCVLIVS GERMANICVS MAXIMVS SARMATICVS MAXIMVS IOVIVS GERMANICVS MAXIMVS PERSICVS MAXIMVS BRITANNICVS MAXIMVS CARPICVS MAXIMVS ARMENICVS MAXIMVS MEDICVS MAXIMVS ADIABENICVS MAXIMVS Абдикира
308 Домиций Александър
вероятно Фригия
  LVCIVS DOMITIVS ALEXANDER Провъзгласява се за император
11 ноември 308 до 18 септември 324 Лициний
Мизия
  VALERIVS LICINIANVS LICINIVS IMPERATOR CAESAR GAIVS VALERIVS LICINIVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Съимператор; абдикира; (екзекутиран в ранната 325)
317 до 324 Лициний II   VALERIVS LICINIANVS LICINIVS CAESAR Съимператор и син на Лициний; цезар; (екзекутиран през 326)
1 май 310 до юли/август 313 Максимин Дая
Дакия Аврелиана
  DAIA

MAXIMINVS GAIVS GALERIVS VALERIVS
IMPERATOR CAESAR GALERIVS VALERIVS MAXIMINVS PIVS FELIX AVGVSTVS Съимператор; извършва самоубийство
декември 316 до 1 март 317 Валерий Валент
?
  AVRELIVS VALERIVS VALENS IMPERATOR CAESAR AVRELIVS VALERIVS VALENS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Съимператор с Лициний; екзекутиран от Константин I
юли до 18 септември 324 Мартиниан
?
  SEXTVS MARCIVS MARTINIANVS IMPERATOR CAESAR SEXTVS MARCIVS MARTINIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Съимператор с Лициний; екзекутиран в ранната 325
Управление Обикновено използвано име и месторождение Портрет Лично име и титла
рождено/
при възкачването
Императорско име Бележки
от 307 до 22 май 337 Константин I
Наисус, Мизия
  GAIVS FLAVIVS VALERIVS CONSTANTINVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS CONSTANTINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE PROCONSVL 307: Germanicus Maximus; 312: Maximus; 323: Sarmaticus Maximus; 324: Victor substituting Invictus; 328: Gothicus Maximus; 336:Dacicus Maximus
317 до 326 Крисп
?
  цезар
333 до 334 Калоцер
?
узурпатор
335 до май 337 Далмаций
?
цезар
337, май 337 Ханибалиан
?
  нобилисим, Rex Regum et Ponticarum Gentium
337 до 340 Константин II
Арл, Галия
  FLAVIVS CLAVDIVS CONSTANTINVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS VALERIVS CONSTANTINVS AVGVSTVS Съимператор; убит в битка
337 до 361 Констанций II
Сирмиум, Панония
FLAVIVS IVLIVS CONSTANTIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IVLIVS CONSTANTIVS AVGVSTVS Съимператор
337 до 350 Констант
?
  FLAVIVS IVLIVS CONSTANS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IVLIVS CONSTANS AVGVSTVS Съимператор; убит от Магненций
януари 350 до 11 август 353 Магненций
Samarobriva, Галия
  FLAVIVS MAGNVS MAGNENTIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS MAGNVS MAGENTIVS AVGVSTVS Узурпатор; извършва самоубийство
ок. 350 Ветранион
?
не е известно Провъзгласява се за император против Магненций, признат от Констанций II.
ок. 350 Непоциан
?
  Провъзгласява се за император против Магненций.
351 – 353 Констанций Гал
?
  Gallus Flavius Claudius Constantius Iunior Caesar Екзекутиран по заповед на Констанций II.
ноември 361 до юни 363 Юлиан Апостат
Константинопол, Тракия
  FLAVIVS CLAVDIVS IVLIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS CLAVDIVS IVLIANVS AVGVSTVS Убит в битка
363 до 17 февруари 364 Йовиан
Сингидунум, Мизия
  FLAVIVS IOVIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IOVIANVS AVGVSTVS Умира неочаквано
Управление Обикновено използвано име и местораждане Портрет Лично име и титла
рождено/
при възкачването
Императорско име Бележки
26 февруари 364 до 17 ноември 375 Валентиниан I
Цибале, Панония
  FLAVIVS VALENTINIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS VALENTINIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Император на запад.
28 март 364 до 9 август 378 Валент
Цибале, Панония
FLAVIVS IVLIVS VALENS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IVLIVS VALENS PIVS FELIX AVGVSTVS Император на изток. Убит в битка
септември 365 до 27 май 366 Прокопий
Киликия
Узурпатор; екзекутиран от Валент
24 август 367 до 383 Грациан
Сирмиум, Панония
FLAVIVS GRATIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS GRATIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Убит
375 до 392 Валентиниан II
Милано, Италия
  FLAVIVS VALENTINIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS VALENTINIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Детрониран; умира при съмнителни обстоятелства
383 до 388 Магн Максим
Испания
  MAGNVS MAXIMVS Узурпатор на запад; първоначално признат от Теодосий I, след това детрониран и екзекутиран
c.386 до 388 Флавий Виктор
?
  FLAVIVS VICTOR Син на Магнус Максимус, убит по заповед на Теодосий I
392 до 394 Евгений
?
  FLAVIVS EVGENIVS Узурпатор на запад; убит в битка
Управление Обикновено използвано име и местораждане Портрет Лично име и титла
рождено/
при възкачването
Императорско име Бележки
379 до 17 януари 395 Теодосий I
Каука, Испания
  FLAVIVS THEODOSIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS THEODOSIVS PIVS FELIX AVGVSTVS Съимператор; император на изток от 379
383 до януари 395 Аркадий
?
  FLAVIVS ARCADIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS ARCADIVS PIVS FELIX AVGVSTVS Става император на Изтока през януари 395
23 януари 393 до 395 Хонорий
?
  FLAVIVS HONORIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS HONORIVS PIVS FELIX AVGVSTVS Става император на Запада
Управление Обикновено използвано име и местораждане Портрет Лично име и титла
рождено/
при възкачването
Императорско име Бележки
395 до 15 август 423 Хонорий
?
  FLAVIVS HONORIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS HONORIVS PIVS FELIX AVGVSTVS Съимператор с Констанций III (421)
407 до 411 Константин III
?
  FLAVIVS CLAVDIVS CONSTANTINVS Претендент
409 до 411 Констанс II
?
  Претендент, управлява заедно с Константин III
409 до 411 Максим
Испания
Претендент, управлява Испания
409 до 410 Приск Атал
?
  IMPERATOR CAESAR PRISCVS ATTALVS PIVS FELIX AVGVSTVS Провъзгласен за император от вестготите
411 до 413 Йовин
Галия
  Претендент
412 до 413 Себастиан
Галия
Претендент, управлява заедно с Йовин
414 до 415 Приск Атал
?
  IMPERATOR CAESAR PRISCVS ATTALVS PIVS FELIX AVGVSTVS Провъзгласен за император от вестготите
421 Констанций III
Наисус, Мизия
  FLAVIVS CONSTANTIVS Съимператор с Хонорий
423 до 425 Йоан
?
  IOHANNES Претендент
425 до 16 март 455 Валентиниан III
Равена, Италия
  FLAVIVS PLACIDVS VALENTINIANVS
17 март 455 до 31 май 455 Петроний Максим
?
  FLAVIVS PETRONIVS MAXIMVS
юни 455 до 17 октомври 456 Авит
?
  MARCVS MAECILIVS FLAVIVS EPARCHIVS AVITVS
457 до 2 август 461 Майориан
?
  IVLIVS VALERIVS MAIORIANVS Абдикира
461 до 465 Либий Север
Лукания, Италия
  LIBIVS SEVERVS
12 април 467 до 11 юли 472 Антемий
?
  PROCOPIVS ANTHEMIVS Екзекутиран
юли 472 до 2 ноември 472 Олибрий
?
ANICIVS OLYBRIVS
5 март 473 до юни 474 Глицерий
?
  Абдикира
юни 474 до 25 април 480 Юлий Непот
?
  Император на Запада до 475, детрониран от Орест; бяга; От 476 признат от Одоакар; убит 480
31 октомври 475 до 4 септември 476 Ромул Август

Ромул Августул
?
  FLAVIVS ROMVLVS
ROMVLVS AVGVSTVS
Детрониран от Одоакар; с неизвестна съдба.

Източна империя

редактиране
Управление Обикновено използвано име и местораждане Портрет Лично име Императорско име Бележки
395 до 1 май 408 Аркадий
?
  FLAVIVS ARCADIVS
408 до 28 юли 450 Теодосий II
?
  FLAVIVS THEODOSIVS
450 до 457 Маркиан
Тракия или Илирия
  FLAVIVS MARCIANIVS
457 до 474 Лъв I (император)
?
  FLAVIVS VALERIVS LEO
474 до 474 Лъв II
?
  FLAVIVS LEO
474 до 475 и 476(възстановен) до 491 Зенон
Исаврия, Киликия
  Tarasicodissa
Trascalissaeus
FLAVIVS ZENO
475 до 476 Василиск
?
  FLAVIVS BASILISCVS

Източници и използвана информация

редактиране
  • Chris Scarre, Chronicle of the Roman Emperors, Thames & Hudson, 1995, Reprinted 2001, ISBN 0-500-05077-5
  • Tacitus, The Annals of Imperial Rome, Penguin Classics, Michael Grant Publications Ltd, 1971, Reprinted 1985, ISBN 0-14-044060-7
  • Martha Ross, Rulers and Governments of the World, Vol.1 Earliest Times to 1491, Bowker, 1978, ISBN 0-85935-021-5
  • Clive Carpenter, The Guinness Book of Kings Rulers & Statesmen, Guinness Superlatives Ltd, 1978, ISBN 0-900424-46-X
  • R.F.Tapsell, Monarchs Rulers Dynasties and Kingdoms of The World, Thames & Hudson, 1981, Reprinted 1987, ISBN 0-500-27337-5

Вижте също

редактиране

Външни препратки

редактиране
    Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата List of Roman Emperors в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​

ВАЖНО: Този шаблон се отнася единствено до авторските права върху съдържанието на статията. Добавянето му не отменя изискването да се посочват конкретни източници на твърденията, които да бъдат благонадеждни.​

вж също: Списък на римските императориКратък списък на римските императориРимска империя
Принципат Криза през 3 век Доминат Разделение Наследници