Книжици за прочит с белетристическо, техническо, научно и забавително съдържание“ е първото българско периодично издание в Солун, издавано от книжарницата на Коне Самарджиев и с-ие.

„Книжици за прочит“
книжка 2, 1889
Информация
Видсписание
Начало1889 година
Край1895 година
РедакторДимитър Матов, Васил Кънчов
Езикбългарски
СедалищеСолун, Османска империя

Първото издание е от 1889 година, а негови редактори са Димитър Матов и Васил Кънчов. Сътрудници на изданието са Иван Вазов, Димитър и Антон Страшимирови, Андрей Тошев, Никола Начов, Стою Шишков и други интелектуалци.

В списанието се публикуват исторически, езиковедски, етнографски и фолклористични материали, както и литературни произведения за Македония, сред които цикълът стихотворения „Струма“ от Иван Вазов, разкази на Васил Кънчов, Трайко Китанчев и Константин Величков, и пътеписи от Димитър Страшимиров, Васил Кънчов и Никола Начов. Списанието спомага за културното издигане на българите от Македония. Част от авторите му него по-късно издават списанието „Културно единство“.[1][2]

Годишнина Броеве Дата
I 1 – 10 1889 – 1891
II 1 – 6 март 1893 – 1895

Книжка 2 от II годишнина носи и допълнителното заглавие „Збирка“, а на книжки 3 – 6 от същата втора годишнина заглавието е „Китка“.

  1. Иванчев, Димитър. Български периодичен печат, 1844 – 1944: анотиран библиографски указател. Т. 1. София, Наука и изкуство, 1962. с. 378.
  2. Генов, Георги. Беломорска Македония : 1908 - 1916. Toronto, New York, Благотворително издание на бежанците от Вардарска и Егейска Македония, емигранти в САЩ и Канада, Veritas et Pneuma Publishers Ltd., Multi-lingual Publishing House, 2007. ISBN 978-954-679-146-4. с. 43-44.