Количество е математическа категория, представляваща външното, формално взаимоотношение между предметите или техните части, както и свойствата им, връзките: големина, число, степен на проявяване на едно или друго свойство.

Етимология

редактиране

Коли́чество произлиза от думата на старобългарски количьство < колико „колко“ – калка (буквален превод) на гръцката ποσότης < πόσος „колко“. По същия начин е калкирано и лат. quantitas < quantum.

История на понятието

редактиране

Първите опити да анализират проблемите за количеството са на питагорейците, които изучават природата на числата.

В математиката и физиката

редактиране

Всяка съвкупност от предмети образува някакво множество. Ако то е крайно, може да се изброи.[1]

Изследването на количествата започва с числата, първо обичайните естествени и цели числа, и аритметичните действия с тях, разглеждани от аритметиката. Свойствата на целите числа се изследват по-задълбочено от теорията на числата, един от популярните изводи на която е последната теорема на Ферма. Изследването на естествените числа довежда до идеята за трансфинитните числа, с които се дефинира формално безкрайността. Друга гледна точка за безкрайността е отразена в кардиналните числа, използвани за сравнение на размера на безкрайно големи множества чрез концепцията за мощност.

С развитието на числовата система целите числа започват да се разглеждат като подмножество на рационалните числа, а те от своя страна – на реалните числа, които могат да описват непрекъснати величини. Идеята за реалните числа е обобщена в тази за комплексните числа, първата стъпка в поредица от числови множества, включваща кватернионите и останалите хиперкомплексни числа.

         
Естествени числа Цели числа Рационални числа Реални числа Комплексни числа

Източници

редактиране
  1. количество // ibl.bas.bg. Институт за български език. Посетен на 2023-05-18.

Вижте също

редактиране