Комисарство в Южна България

Комисарството в Южна България е временна държавна институция в България, създадена на 9 септември 1885 година след Съединението.

Назначено е от княз Александър I на мястото на временното правителство (начело с Георги Странски), което се отказва от пълномощията си след само 3 дни съществуване.

Има за задача да ръководи автономната област Източна Румелия до нейното окончателно административно и юридическо сливане с Княжество България. Комисар става Георги Странски, а негови помощници – Петко Славейков и Йоаким Груев.

През следващите месеци функциите на Комисарството постепенно намаляват, след като министерствата в София назначават окръжни управители и други служители и от началото на 1886 година съдебната система започва да функционира на основата на българските закони.

Окончателно прекратява работата си след подписването на Топханенския акт и провеждането на избори в Южна България за народни представители в българския парламент през лятото на 1886 година[1].

Източници редактиране

  1. Българските държавни институции 1879-1986. София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1987. с. 99.