Комитет по машиностроене

Комитетът по машиностроене е държавна институция в България, съществувала през 1962-1966 година. Образуван е с разделянето на Комитета по промишлеността. През 1962 и 1966 година за кратки периоди има ранг на министерство. Задачата му е да управлява машиностроителната промишленост, която по това време е изцяло национализирана. Председател на комитета през цялото му съществуване е Марий Иванов. Приеменуван е на Министерство на машиностроенето.[1]

Бележки редактиране

  1. Методиев, Веселин и др. Българските държавни институции 1879-1986. София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1987. с. 120-121.