Министерство на машиностроенето

Министерството на машиностроенето (ММ) е министерство в България, съществувало в три периода: 1966 – 1973, 1977 – 1981, 1984 – 1986 година.

Създадено е за първи път на 30 юни 1966 г. с указ № 538 въз основа на закона за преименуване на комитетите, като комитета по машиностроене е преименуван на министерство на машиностроенето. Сред основните задачи на министерството са ръководство и контрол на организациите и предприятията в системата, организация на производството, пряко ръководство на подчинените му институти, отговаря за плана за износа, обновяването на машинния парк в предприятията и други. Състои се от министър, заместник-министър и Колегиум. В министерството има следните управления: Контрол и координация на производството, Планово-икономическо, технически прогрес. На 13 юли 1973 г. с указ № 1514 е разделено на министерство на машиностроенето и металургията и министерство на електрониката и електротехниката[1].

Създадено е наново на 15 ноември 1977 г. с указ № 1845 при разделянето на министерството на машиностроенето и металургията на министерство на машиностроенето и министерство на металургията и минералните ресурси. Задачите на министерството са същите като в предишния му период на съществуване. Възстановяването се прави на основата разширяващото се значение на машиностроенето за държавата. За тази цел сред новите задачи на министерството са проучване на световните тенденции в областта на машиностроенето, повишаване на ефективността и качеството му. Някои структури на министерството се окрупняват и се създават дирекции Планиране и прогнозиране, Научно обслужване и внедряване, Международно сътрудничество, Промишлено коопериране с капиталистическите страни[2]. На 17 юни 1981 г. с указ № 1226 министерството е слято с министерството на електрониката и електротехниката и е образувано министерство на машиностроенето и електрониката.

С указ № 7 от 3 януари 1984 г. е създадено за трети път при преименуването на министерство на машиностроенето и електрониката. Основните му задачи и структури си остават същите. Закрито е на 24 март 1986 г. с указ № 943[3].

Министри на машиностроенето 1966 – 1986

редактиране
Име
(Роден-Починал)
Начало на мандата Край на мандата Дни на упр. Партия/Коалиция Правителство
1 Марий Иванов
(1919 – 1997)
30 юни 1966 9 юли 1971 1835 БКП 71
2 Иван Попов
(1907 – 2000)
9 юли 1971 13 юли 1973 735 БКП 72
4 Тончо Чакъров
(р. 1926)
13 юли 1973 17 юни 1981 2896 БКП 73
5 Огнян Дойнов
(1935 – 2000)
17 юни 1981 24 март 1986 1741 БКП 74

Източници

редактиране
  1. Методиев В., Стоянов Л., Българските държавни институции 1879 – 1986, С. 1987, с. 211
  2. Методиев В., Стоянов Л., Българските държавни институции 1879 – 1986, С. 1987, с. 211 – 2
  3. Методиев В., Стоянов Л., Българските държавни институции 1879 – 1986, С. 1987, с. 212