Комуникации в Египет

Египет е културен и информационен център на Арабския свят, а Кайро е най-големият информационен център. В града има 8 ежеднежни вестника с общ тираж около 2 милиона, голям брой вестници, които излизат всеки месец, списания и журнали. По-голямата част от политическите партии имат свои партийни издания и вестници.

Египетската телевизия (ETV) се управлява от правителството и се финансира основно чрез рекламни приходи. ETV продава своите програми и сериали на целия арабски свят. В Египет са достъпни и много други телевизионни програми: Саудитската телевизия, излъчвана от Лондон (MBC), Арабско радио и телевизия (ART), телевизия Ал-Джазира и други, както и западни телевизии; по-голямата част достъпни за онези египтяни, притежаващи сателитни приемници.

ETV има два национални канала, шест регионални и три сателитни. От двата национални канала, Канал I използва предимно арабски език, докато Канал II е предимно за чужденци и излъчва новини на английски и френски, наравно с арабски.

Телефони – линии в употреба: 8,735 милиона (2003)

Телефони – мобилни клетъчни: 5 797 500 (2003)

Телефонна система: голяма система; претърпява значителни подобрения през 1990-те и е доста модернизирана; има Интернет досъп и клетъчни услуги
вътрешна: основните центрове в Александрия, Кайро, Ал Мансура, Исмаилия, Суец и Танта са свързани чрез коаксиален кабел и микровълнови радиовръзки
международна: сателитни земни станции — 2 Intelsat (Атлантически океан и Индийски океан), 1 Arabsat и 1 Inmarsat; 5 коаксиални подводни кабела; тропосферен предавател към Судан; микровълнова радиовръзка към Израел; участник в Medarabtel и Project Oxygen (глобална подводна система от кабели с оптични влакна)

Радиостанции: AM 42 (+15), FM 14, къси вълни 3 (1999)

Радиоприемници: 20,5 милиона (1997)


Телевизионни приемници: 7,7 милиона (1997)

Доставчици на Интернет (ISP): 31 (1999)

Код на страната: EG

Вижте също: Египет