Консервативна революция

Консервативна революция е националноконсервативно движение в Германия между двете световни войни. Неговите представители се застъпват за „нов“ консерватизъм и национализъм със специфични германски и по-конкретно пруски характеристики и се противопоставят на либерализма и социализма.

Популярни изложения на идеологията са „Третият райх“ на Артур Мьолер ван ден Брук и „Политически понятия“ на Карл Шмит.[1]

Източници

редактиране
  1. Карастоянов, Стефан. Политическа география, Геополитика, Геостратегия (стр. 69-72). УИ „Св. Кл. Охридски“, ISBN 978-954-07-2756-1, трето основно преработено издание, 2008.