Стефан Карастоянов

български географ

Стефан Петров Карастоянов е професор, доктор, създател и ръководител на катедра „Регионална и политическа география“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет.

Стефан Карастоянов
български географ
Роден
Стефан Петров Карастоянов
Починал
27 юли 2020 г. (76 г.)
Учил вСофийски университет
Научна дейност
Работил вСофийски университет

Биография редактиране

Стефан Карастоянов е роден на 9 януари 1944 г. в София. [1]Завършва специалност „география в Софийския университет. Специализира в Московския университет.

Декан на чуждестранните студенти и член на Академичния съвет на Софийския университет (1993 – 1999/от 2003 отново член на Академичния съвет). Главен редактор на годишника на Софийския университет – книга География.

Заместник-председател на Научната комисия по геолого-географски науки при ВАК на Министерския съвет (2000 – 2003). Заместник-председател на Българското геополитическо дружество.

Специалист по регионална и политическа география, регионално развитие, регионална политика. Автор и съавтор на множество монографии, учебници и публикации в българския и чуждестранен печат.

Награждаван от Международния биографичен център в Кеймбридж за научни постижения през 20 век, от Академичния съвет на Софийския университет и т.н. [2][3]

Източници редактиране

  1. Биография
  2. Карастоянов, Стефан. Косово (геополитически анализ). УИ „Св. Кл. Охридски“, ISBN 978-954-07-2541-3, 2007.
  3. Карастоянов, Стефан. Политическа география, Геополитика, Геостратегия. УИ „Св. Кл. Охридски“, ISBN 978-954-07-2756-1, трето основно преработено издание, 2008.