Контратенорът е мъжки певчески глас, най-високата разновидност на тенора. Вокални партии за контратенор се срещат предимно в музиката от епохата на Барока. Поради припокриващият им се диапазон, често пъти вокални партии за контратенор се изпълняват от певици с контраалтов глас.

Популярни контратенориРедактиране

Вижте същоРедактиране