Корабомоделизмът е научно-техническа и спортно състезателна дисциплина за изучаването устройството и изработването на корабите и изработване на състезателни корабни модели.

История редактиране

 
40 години корабомоделизъм в България

От 1946 година в България корабомоделизмът се развива организирано от Народния морски съюз. Първите ръководители на новата спортна дисциплина са флотските офицери Протаси Пампулов и Стефан Цанев.

Първата морскомоделна лаборатория (ЦММЛ) е създадена през 1954 г. в гр. Варна с ръководител Владимир Кондов.

През 1957 година е учредена Републиканска секция по корабомоделизъм (РСКМ), а по-късно, през 1972 година – „Българска федерация по корабомоделизъм“ (БФК).

Първото републиканско състезание по корабомоделизъм се провежда на 16 септември 1951 година на езерото в Борисовата градина в София. Първото международно състезание, в което участват български корабомоделисти, е в гр. Шверин (ГДР) през 1955 година.

Българската федерация по корабомоделизъм е приета за член на Европейската корабомоделна федерация НАВИГА през 1964 година.

Първото участие в Европейско първенство на български състезатели по корабомоделен спорт е в гр. Катовице – Полша от 17 до 22 август 1965 година.

През 1977 г. Европейската корабомоделна федерация НАВИГА прераства в Световна спортна организация по корабомоделизъм и корабомоделен спорт, на която БФКС е член-основател.

От 23 до 31 август 1979 г. в Дуисбург (ФРГ) се провежда първото Световно първенство за моторни корабни модели, в което участват и български състезатели.

Секции редактиране

В БФКС съществуват 8 секции, които обединяват различните видове (класове) корабни модели:

  1. Секция „А/В“ – кордови скоростни модели;
  2. Секция „С“ – настолни корабни модели;
  3. Секция „М“ – скоростни радиоуправляеми модели;
  4. Секция „FSR“ – скоростни радиоуправляеми модели;
  5. Секция „F-5“ – радиоуправляеми ветроходни яхти;
  6. Секция „NS“ – радиоуправляеми копия;
  7. Секция „F6/7“ – програмни модели;
  8. Секция „NSS“ – ветроходни кораби.

Класификация на корабните модели редактиране

Класове „А/В“ – кордови скоростни модели редактиране

Подклас Вид модел Двигател Акумулатори Допълнителна информация Снимки
А-1 Кордови скоростни модели с гребен воден винт Двигател с вътрешно горене и обем на двигателя до 3,5 см³ - -
А-2 Кордови скоростни модели с гребен воден винт Двигател с вътрешно горене и обем на двигателя до 6,5 см³ - -
А-3 Кордови скоростни модели с гребен воден винт Двигател с вътрешно горене и обем на двигателя до 10 см³ - -
В-1 Кордови скоростни модели с въздушно витло Двигател с вътрешно горене и обем на двигателя до 2,5 см³ - -

Класове „С“ – настолни корабни модели редактиране

Подклас Вид модел Двигател Акумулатори Допълнителна информация Снимки
С-1 Модели на ветроходни кораби Без машинно задвижване - Кораби с допълнително машинно задвижване като спомагателна сила, ако основно се задвижват със силата на вятъра. Гребни кораби като: галери, триери, гондоли, малки плавателни съдове и т.н. При това се дава пълна свобода за изпълнение със или без платна.
С-2 Модели на кораби С машинно задвижване - Това са кораби и лодки изключително с машинно задвижване, включително влекачи или тласкачи. Тук спадат и рибарски съдове, които ловуват с т.нар. опорни (подвижни) платна.
С-3 Модели на корабни съоръжения или корабни части Без машинно задвижване - Модели на корабни съоръжения или корабни части, които се разглеждат като корабна секция, с малка част от палубата или части от корабния корпус. Тук спадат корабни съоръжения като подемни макари (лебедки), кнехтове, лодки с лодбалки, кранове шпилове и т.н. Корабни модели сценични изображения, пристанищни и корабостроителни съоръжения. Поредици в развитието, състоящи се от минимум три модела или моделни части, плавателни съоръжения и др. Диорами (без мащабно ограничение).
-С-3-А- Пристанищни и корабостроителни съоръжения, докове, шлюзове и други подобни. Диорами (без мащабно ограничение).
-С-3-В- Кораби от естествено дърво.
-С-3-D- Корабни части, корабни съоръжения, напречни и надлъжни разрези, изрези и други подобни.
С-4 Миниатюрни модели Без машинно задвижване - Модели от класовете С-1 до С-3 в мащаб 1:250 и по-дребни.
-С-4-А- Ветроходни кораби / аналог на клас С-1 /
-С-4-В- Моторни кораби / аналог на клас С-2 /
-С-4-D- Поредици в развитието от ветроходни или моторни кораби, състоящи се от минимум три модела.
С-5 Бутилкови модели Без машинно задвижване - Всички корабни модели, които са поставени в стъклени бутилки, в ампули или стъклен съд
С-6 Пластмасови модели. Без машинно задвижване -
-С-6-А- Пластмасови модели от шприцовани материали от търговското производство, без значителни промени
-С-6-В- Пластмасови модели от шприцовани под налягане материали. Разрешени са всякакви промени и прилагане на други материали. В случая се прилага строителна документация, но данните за пластмасовия модел трябва да са спазени.
С-7 Картонени и хартиени модели. Без машинно задвижване -
-С-7-А- Картонени модели, събрани от обичайна търговска хартия. Разрешени са добавъчни вътрешни укрепления от картон. По-значителни изменения не са позволени.
-С-7-В- Картонени модели, събрани от обичайната търговска хартия. Разрешени са всякакви промени с прилагане на други материали.

Класове „М“ – скоростни радиоуправляеми модели редактиране

Подклас Вид модел Двигател Акумулатори Допълнителна информация Снимки
F1V-3,5 Скоростен радиоуправляем модел с воден винт Двигател с вътрешно горене с обем на двигателя до 3,5 см³ - -
F1V-7,5 Скоростен радиоуправляем модел с воден винт Двигател с вътрешно горене с обем на двигателя до 7,5 см³ - -
F1V-15 Скоростен радиоуправляем модел с воден винт Двигател с вътрешно горене с обем на двигателя до 15 см³ - -
F1E-1 kg Скоростен радиоуправляем модел с воден винт. Електродвигател до 42 V - Тегло на модела до 1 kg
F1E+1 kg Скоростен радиоуправляем модел с воден винт. Електродвигател до 42 V - Тегло на модела над 1 kg
F-3-V Радиоуправляем модел за фигурен курс с воден винт Двигател с вътрешно горене - -
F-3-E Радиоуправляем модел за фигурен курс с воден винт Електродвигател до 42 V - -
ECO-Expert Радиоуправляем модел за групови гонки Електродвигател-свободна конктрукция NiMH 7 клетки sub C, LiPo max. 280 g / 2s1p или 2s2p / Минимално тегло: 1000 гр. Времетраене на гонките: 6 минути.
 
Speed ship model
ECO-Standart Радиоуправляем модел за групови гонки Колекторен мотор 520-540-триполюсен NiMH 7 клетки sub C LiPo max. 280 g / 2s1p или 2s2p /, LiFePo max. 6A123- /3s2p / Минимално тегло: 1000 гр. Времетраене на гонките: 8 минути.
ECO-Start Радиоуправляем модел за групови гонки Капсулован колекторен ел. двигател SPEED 600 NiMH 7 клетки sub C LiPo max. 280 g / 2s1p или 2s2p /, LiFePo max. 6A123- /3s2p / Минимално тегло: 1000 гр. Времетраене на гонките: 6 минути. Пластмасов гребен винт К29 mm.
ЕCO-Team Отборен клас радиоуправляем модел за групови гонки За съответните модели Три пакета акумулатори С модели: Expert, Standart. Времетраене на гонките: 18 минути.
ECO-Mini Expert Радиоуправляем модел за групови гонки Двигател-свободна конктрукция NiMH 7 клетки 2/3 А LiPo max. 110 g / 2s1p или 2s2p /, LiFePo max. 3 клетки само от модела, А123 18650 или 2 клетки от модела, А123 26650. Максимална дължина: 430 mm, минимално тегло: 450 гр. Времетраене на гонките: 5 минути.
MONO 1 Радиоуправляем еднокорпусен модел за групови гонки с полупотопяем воден винт Двигател: свободна конктрукция NiMH 7 клетки sub C Времетраене на гонките: 6 минути на овален полигон
MONO 2 Радиоуправляем еднокорпусен модел за групови гонки с полупотопяем воден винт Двигател: свободна конктрукция NiMH 12 клетки sub C Времетраене на гонките: 6 минути на овален полигон
MONO 3 Радиоуправляем еднокорпусен модел за групови гонки с полупотопяем воден винт Двигател: свободна конктрукция NiMH 20 клетки sub C Времетраене на гонките: 5 минути на овален полигон
HYDRO 1 Радиоуправляем многокорпусен модел за групови гонки с полупотопяем воден винт Двигател: свободна конктрукция NiMH 7 клетки sub C Времетраене на гонките: 5 минути на овален полигон
HYDRO 2 Радиоуправляем многокорпусен модел за групови гонки с полупотопяем воден винт Двигател: свободна конктрукция NiMH 12 клетки sub C Времетраене на гонките: 5 минути на овален полигон
HYDRO 3 Радиоуправляем многокорпусен модел за групови гонки с полупотопяем воден винт Двигател: свободна конктрукция NiMH 20 клетки sub C Времетраене на гонките: 5 минути на овален полигон

Класове „FSR“ – скоростни радиоуправляеми модели редактиране

Подклас Вид модел Двигател Акумулатори Допълнителна информация Снимки
FSR-V3,5 Радиоуправляем модел за групови гонки Двигател с вътрешно горене и обем на двигателя до 3,5 см³ - Потопяем винт и времетраене на гонките 20 – 30 минути
FSR-V7,5 Радиоуправляем модел за групови гонки Двигател с вътрешно горене и обем на двигателя от 3,5 до 7,5 см³ - Потопяем винт и времетраене на гонките 20 – 30 минути
FSR-V15 Радиоуправляем модел за групови гонки Двигател с вътрешно горене и обем на двигателя от 7,5 до 15 см³ - Потопяем винт и времетраене на гонките 20 – 30 минути
FSR-V35 Радиоуправляем модел за групови гонки Двигател с вътрешно горене и обем на двигателя от 15 до 35 см³ - Потопяем винт и времетраене на гонките 20 – 30 минути
FSR-H3,5 Радиоуправляем глисиращ хидромодел за групови гонки Двигател с вътрешно горене и обем на двигателя до 3,5 см³ - Полупотопен винт, състезаващ се на овален полигон за постигане на максимални скорости
FSR-H7,5 Радиоуправляем глисиращ хидромодел за групови гонки Двигател с вътрешно горене и обем на двигателя до 7,5 см³ - Полупотопен винт, състезаващ се на овален полигон за постигане на максимални скорости
FSR-H15 Радиоуправляем глисиращ хидромодел за групови гонки Двигател с вътрешно горене и обем на двигателя до 15 см³ - Полупотопен винт, състезаващ се на овален полигон за постигане на максимални скорости
FSR-O3,5 Радиоуправляем офшорен модел за групови гонки Двигател с вътрешно горене и обем на двигателя до 3,5 см³ - Полупотопен винт, състезаващ се на овален полигон за постигане на максимални скорости
FSR-O7,5 Радиоуправляем офшорен модел за групови гонки Двигател с вътрешно горене и обем на двигателя до 7,5 см³ - Полупотопен винт, състезаващ се на овален полигон за постигане на максимални скорости
FSR-O15 Радиоуправляем офшорен модел за групови гонки Двигател с вътрешно горене и обем на двигателя до 15 см³ - Полупотопен винт, състезаващ се на овален полигон за постигане на максимални скорости
FSR-O35 Радиоуправляем офшорен модел за групови гонки Двигател с вътрешно горене и обем на двигателя до 35 см³ - Полупотопен винт, състезаващ се на овален полигон за постигане на максимални скорости

Класове „F-5“ – радиоуправляеми ветроходни яхти редактиране

Подклас Вид модел Двигател Акумулатори Допълнителна информация Снимки
F-5-E Радиоуправляема еднокорпусна ветроходна яхта - - Дължина до 100 см, максимална дължина на кила 38 см, максимални и минимални размери на парусните стъкмявания. Разрешени за ползване само 2 радиоканала.
F-5-M- /Marblehead/ Радиоуправляема еднокорпусна ветроходна яхта - - Дължина на корпуса 127 см, обща ветрилна площ max. 5160 см²
F-5-10- /Tenrater/ Радиоуправляема еднокорпусна ветроходна яхта - - Дължината на водолинията е обратно пропорционална на ветрилната площ. Изчислява се по обмерна формула: LWL x S:122903 = max. 10 (състезателно число).

Класове „NS“ – радиоуправляеми копия редактиране

Подклас Вид модел Двигател Акумулатори Допълнителна информация Снимки
F2-A Радиоуправляеми мащабноправдиви копия на кораби - - Без да са фабрично производство, с дължина на модела до 900 mm
 
Пожарен кораб FLB 23 с две първи места в кат. F2A от средношколски републикански първенства в България
F2-B Радиоуправляеми мащабноправдиви копия на кораби - - Без да са фабрично производство, с дължина на модела от 900 до 1400 mm
 
F2B
F2-C Радиоуправляеми мащабноправдиви копия на кораби - - Без да са фабрично производство, с дължина на модела от 1400 до 2500 mm
F4-A Радиоуправляем фабрично изработен пакетиран модел - - Извършва само ходови изпитания, без стендова оценка
F4-B Радиоуправляем фабрично изработен пакетиран модел - - С доработка на детайлите и стендова оценка преди ходовите изпитания
F4-C Радиоуправляем фабрично изработен под високо налягане пластмасов модел - - С доработка на надстройките и детайлите чрез прилагане на други материали и завършват със стендова оценка и ходови изпитания

Класове „F6/7“ – програмни модели редактиране

Подклас Вид модел Двигател Акумулатори Допълнителна информация Снимки
F-6 Радиоуправляеми копия на корабни модели за групов маньовър - - -
F-7 Радиоуправляеми копия на корабни модели за единичен маньовър - - -
F-DS Радиоуправляеми копия на корабни модели Парен двигател - Задвижвани с гребен винт, странични колела или задно колело

Класове „NSS“ – ветроходни кораби редактиране

Подклас Вид модел Двигател Акумулатори Допълнителна информация Снимки
F-NSS-A Радиоуправляеми ветроходи - - С косо-бермудско стъкмяване
F-NSS-B Радиоуправляеми ветроходи - - С косо, гафелно и реечно стъкмяване (без прави платна)
F-NSS-C Радиоуправляеми ветроходи - - С право и други видове стъкмяване (например бермудско)
F-NSS-D Радиоуправляеми многокорпусни ветроходни лодки и кораби с особено задвижване - - -

Източници редактиране

  1. Сайт на Българската федерация по корабомоделен спорт
  2. Сайт на Модел Яхт Клуб – Пазарджик Архив на оригинала от 2012-03-29 в Wayback Machine.

Вижте също редактиране