Котис

Уикимедия пояснителна страница

Котис (Cotis, Cotys, Kotys) може да се отнася за:

Царе на одрисите в Тракия

редактиране

Царе на Боспорското царство

редактиране
  Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.