Танталидите или Пелопиди, също Атиади, Атриди (на латински: Tantaliden, Pelopiden, Atriden) са в древногръцката митология фамилията на Тантал (или Пелопс или също на Атрей), към която принадлежат преди всичко Агамемнон, Ифигения и Орест

ГенеалогияРедактиране

 1. Тантал женен с Диона (дъщеря на Атлас) (или Еврианаса)
  1. Ниоба, омъжена с Амфион, техните деца са Ниобидите
   1. 7 сина убити (от Аполон), 7 дъщери убити (от Артемис)
   2. Amyklas
   3. Хлорида (Мелибоя), омъжена с Нелей
    1. 11 сина
    2. Перо, омъжена с Биас
    3. Нестор, женен с Евридика (Анаксибия II)
     1. Антилох
    4. Хирмина, омъжена с Форбант
     1. Авгий
      1. Еврит
     2. Триопс
     3. Астидамея (II), омъжена с Кавкон
      1. Лепрос
     4. Актор, женен с Молиона
      1. Eurytos (II), женен с Тираифона
       1. Талпиос
      2. Kteatos, женен с Тероника
       1. Амфимак
      3. Полимела, любовница на Пелей
  2. Бротей
   1. Тантал (II), женен с Клитемнестра
    1. 1 син
  3. Daskylos (I)
   1. Lykos
    1. Daskylos (II)
   2. Priolas
  4. Пелопс, женен с 1. Хиподамея и 2. Аксиоха (Astyoche)
   1. Атрей, женен с 1. Клеола и 2. Аеропа
    1. Плистен (II) (с 1.)
    2. Агамемнон, женен с 1. с Клитемнестра; 2. Касандра e била негова робиня, 3. Хризеида негова любовница
     1. Ифигения
     2. Орест (с 1.), женен с 1. Хермиона и 2. Еригона
      1. Тисамен (с 1.)
       1. Комет
       2. Даимен
       3. Спартон
       4. Телид
       5. Леонтомен
      2. Пентил (с 2.)
       1. Грас
       2. Архелай
     3. Електра, омъжена с Пилад
      1. Медон
      2. Строфиос (II)
     4. Хрисотемида
     5. Теледам (с 2.)
     6. Пелопс (II) (с 2.)
     7. Хрисес (II) (с 3.)
    3. Менелай (с 2.), женен с 1. Елена и 2. любовница на Pieris
     1. Хермиона (с 1.), омъжена с Орест
     2. Плеистенес (IV) (с 1.)
     3. Мерафиос (с 1.)
     4. Аитиолас (с 1.)
     5. Никострат (с 2.)
     6. Мегапент (с 2.)
    4. Анаксибия (с 2.), омъжена с цар Строфий от Фокида
     1. Пилад, женен с Електра
   2. Тиест, 1. женен с Наиада и 2. любовник на Аеропа
    1. Калилеон (с 1.)
    2. Аглаос (с 1.)
    3. Архомаос (с 1.)
    4. Пелопия (с 2.), „Любовница“ на Тиест
     1. Егист, любовник на Клитемнестра
      1. Алетес
      2. Еригона, омъжена с Орест
      3. Елена (III)
    5. Плеистен (III) (с 2.)
    6. Тантал (III) (с 2.)
   3. Питей
    1. Етра, 1. омъжена с Егей и 2. любовница на Посейдон
     1. Тезей, женен с 1. Федра и любовник на 2. Антиопа и 3. Перигуна
      1. Акамант (с 1.), женен с Лаодика
       1. Мунит
      2. Демофон (с 1.), женен с Филида
      3. Иполит (с 2.)
      4. Меланип (с 3.)
       1. Ioxos
   4. Алкаф, женен с Евехма
    1. Перибея, омъжена с Теламон
    2. Автомедуса, омъжена с Ификъл
    3. Iphinoe
    4. Исхеполид
    5. Калиполис
   5. Плейстен (I)
   6. Хипалк
   7. Kopreus
   8. Епидаур
   9. Диас
   10. Kybosuros
   11. Argeios
   12. Хипас
   13. Коринтиос
   14. Хелинос
   15. Антибия
   16. Никипа, омъжена със Стенелос
    1. Алкиона (I)
    2. Ифис
     1. Euadne
     2. Етеоклес
    3. Евристей
     1. Перимедес
     2. Ментор
     3. Еврибиос
     4. Ифимедон
     5. Александър
     6. Еврипил
   17. Евридика
   18. Лизидика, омъжена с Местор
    1. Hippothoe, любовница на Посейдон
     1. Taphios
      1. Pterelaos
   19. Астидамея, омъжена с Alkaios
    1. Амфитрион, женен с Алкмена
     1. Ификъл, женен с Автомедуса
      1. Йолай, женен с Мегара
      2. Iope (не от Автомедуса)
     2. син
      1. Кеик, женен с Алкиона
       1. Хипас
       2. Хилас
       3. Themistonoe, женен с Кикнос
   20. Скирон
    1. Ендеида, омъжена с Еак
     1. Теламон, женен с 1. Перибоя и 2. Хесиона
      1. Аякс Велики (от 1.), Текмеса била негова робиня и любовница
       1. Еврисак
        1. Филей
      2. Трамбел (от 2.)
      3. Тевкър (от 2.)
     2. Пелей, 1. женен с Полимела и 2. любовник на Тетис
      1. Ахил (от 2.), любовник на 1. Елена и 2. Deidameia
       1. Neoptolemos (от 2.), Андромаха била негова робиня
        1. Пиел
        2. Пергам
   21. Архипа
   22. Хрисип (от 2)

ИзточнициРедактиране

 • Robert Ranke-Graves, Griechische Mythologie. Quelle und Deutung, (Rowohlts Enzyklopädie), Reinbek 2003, ISBN 3-499-55404-6.