Крилати насекоми

подклас насекоми

Крилатите насекоми (Pterygota) са биологичен подклас насекоми, който включва насекомите с крила, както и групи насекоми, които вследствие на еволюцията са загубили своите крила, но предците им са ги имали.

Крилати насекоми
Общоприето наименование
Терминът „Крилати насекоми“ се използва на български за няколко отделни таксона.
Класификация
царство:Животни (Animalia)
подцарство:Същински многоклетъчни (Eumetazoa)
подцарство:Двустранно симетрични (Bilateria)
инфрацарство:Първичноустни (Protostomia)
тип:Членестоноги (Arthropoda)
подтип:Шестокраки (Hexapoda)
клас:Насекоми (Insecta)
Крилати насекоми в Общомедия
[ редактиране ]

Класификация

редактиране

Този подклас включва почти всички насекоми. Невключените шестокраки разреди са Microcoryphia и Четинкоопашати (Thysanura), както и два разреда насокоми с примитивни крила. Също невключени са трите разреда, които вече не се смятат за насекоми: Protura, Collembola и Diplura.