Критерият на Ойлер Eu е безразмерна величина, един от т. нар. критерии на подобието. Той е дефиниран като пада на налягане при движението на флуид отнесен към кинетичната енергия на флуида и характеризира загубата на енергия:

Наречен е в чест на швейцарския учен Леонард Ойлер (на немски:Leonhard Euler). Коефициентът на челно съпротивление Cd (виж: Аеродинамичен профил и утаяване) е свързан с него чрез уравнението:

В някои източници диаграмата за коефициента на триене λ (виж: пад на налягане) се задава вместо във вида:

като:

[1]

Тук е Re критерият на Рейнолдс.

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  1. Павлов, К.; Романков, П.; Носков, А.; Примери и задачи по процеси и апарати в химическата технология, Първа глава: Основи на приложната хидравлика; Издателство „Техника“, София, 1990