Критерият на Прантъл[1] (среща се и като Критерий на Прандтл;[2][3] означение: ) е безразмерна величина, наречена на немския физик Лудвиг Прантъл. Той описва т. нар. граничен слой при флуидите и е дефиниран като:

са свойства на дадения флуид. За разлика от критерия на Рейнолдс и критерия на Нуселт , които зависят и от геометрията на дадения проблем (напр. диаметър на тръба, височина на стена и др.) е свойство на дадения флуид и не зависи от размерите. За даден флуид той зависи само от температурата и налягането и може да се намери в различни справочници.

Типични стойности на :

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  1. Висш институт по хранителна и вкусова промишленост. Научни трудове, Том 28. Пловдив, Земиздат, 1981. с. 191 – 195.
  2. Павлов, К.; Романков, П.; Носков, А.; Примери и задачи по процеси и апарати в химическата технология, Четвърта глава: Топлопренасяне в химичните апарати, стр. 183; Издателство „Техника“, София, 1990
  3. Стефанов, Ж.; Топлообменна техника, стр. 99; Бургас, 1998 г.