Алпразолам

(пренасочване от Ксанакс)

Алпразоламът е сравнително ново триазолобензодиазепиново производно с противострахово и седативно-хипнотично действие от групата на бензодиазепините.

Химична формула
Структурна формула на Алпразолам
Ксанакс 0.5 .jpg
Химическо наименование: 8-хлор-1-метил-6-фенил-
4Н-S-триазоло-
[4,3-а][1,4]-бензодиазепин
Научно наименование: Alprazolam – INN
Достъп по пациента: Ограничен, със зелена рецепта. Списък Б.
Синоними: Xanax, Sophanax, Tapil

Механизъм на действиеРедактиране

Усилва ГАМК-ергичната медиация.

ПоказанияРедактиране

Страхова невроза, агорафобия, неврози с изразена вегетативна симптоматика, депресии, възбудимост.

Странични ефектиРедактиране

Сънливост, развитие на физическа и психическа лекарствена зависимост. Абстинентни реакции при отнемане, дори гърчове, когато след продължителна терапия дозировката рязко се намали или терапията се спре. Рискована и много опасна е успоредната употреба на алкохол. Препоръчва се да се избягва при бременни жени.

ДозировкаРедактиране

  • Неврози – 0,25 до 0,5 mg 3 пъти дневно
  • Страхова невроза и агорафобия – 0,5 mg 3 пъти дневно за 2 дни, при необходимост дозата се увеличава с 0,5 mg на всеки 2 дни до достигане на 2 mg 3 пъти дневно. При проява на влошаване или силна седация терапията се спира.
  • Максимална денонощна доза – 4 mg.
  • Срок на годност – 5 години