Ксения Евсеевна Хоменко е съветски и украински психолог, последовател на Виготски и представител на Харковската психологическа школа.

Ксения Хоменко
руски психолог
Родена
1905 г.
Починала
1983 г. (78 г.)
Харков, Украйна
Националност Украйна
Научна дейност
ОбластПсихология

Научна дейностРедактиране

Започва научната си дейност през 1930 г. в състава на Харковската група психолози под ръководството на Алексей Леонтиев и Александър Запорожец. Провежда изследвания за развитието на понятието в процеса на училищното обучение, изучава въпросите за възникването на нагледно-действеното мислене у детето, а също изследва и произхода на естетичното възприятие при детето.

В следвоенния период изучава проблема за развитието на личността на ученика във връзка със задачите за съставяне на психолого-педагогическа характеристика на учащите. Разработва програми и методически указания за съставяне на характеристики на учениците в средните класове.

Основни публикацииРедактиране

  • Хоменко, К. Е. (1935). Сравнительное исследование „экспериментальных понятий“ и понятий, усвоенных ребенком в школе. Сборник исследований харьковской группы; не был опубликован
  • Хоменко, К. Е. (1939). Восприятие изображения пространственных и перспективных отношений у детей младшего возраста. Научные записки Харьковского педагогического института, т. I -- Научные записки Харьковского педагогического института, 1941, т. VI?
  • Хоменко, К. Е. (1940). Розвиток естетичного сприймання у дитини: Наукова сесія ХДПI.— Харків, 1940.— 35 с
  • Хоменко К. Е. (1941). Понимание художественного образа детьми младшего возраста. Научные записки Харьковского педагогического института, 1941, т. VI
  • Хоменко, К. Е. (1941). Возникновение наглядно-действенного мышления у ребёнка. Труды республиканской конференции по педагогике и психологии. Киев, 1941, т. 2, с. 128 – 133 (на укр. яз.). -- Published in English as -- Khomenko, K. E. (1941/1979 – 1980). The emergence of visual-imagic thought in the child. Soviet psychology, 18(2), 37 – 46.
  • Дубовис, Д. М. & Хоменко, К. Е. (1985). Вопросы психологии художественного восприятия в трудах А. В. Запорожца (К 80-летию со дня рождения). Вопросы психологии, 1985, #5