Култура, спорт и развлечения

икономическа дейност

Култура, спорт и развлечения е един от 20-те основни отрасли на икономиката в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Култура, спорт и развлечения
КИД-2008
→R. Култура, спорт и развлечения
90. Артистична и творческа дейност
91. Други дейности в областта на културата
92. Организиране на хазартни игри
93. Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

Секторът обхваща културни дейности, като представления на живо, работа на музеи, библиотеки, ботанически и зоологически градини и природни паркове, както и дейностите, свързани с хазарта и спорта.[1]

БележкиРедактиране