Курети танцуват около малкия Зевс

Куретите според древногръцката митология били жреци на Зевс на остров Крит. Обредите им били съпровождани с оглушителен шум и танци с оръжие в ръка. По-късно този шум и танци били свръзани с шума, които правели, за да заглушат гласа на младенеца Зевс и така да го спасят от Кронос (Аполодор, кн.I, I, II). За куретите пише Страбон (X, 3, 11).

ПроизходРедактиране

Има няколко различни мита, за това чии деца са куретите. Според Хезиод в "Теогония" (176), те са от кръвта на Уран и Гея. В други източници се казва, че са деца на Гея. [1]. Според Страбон са деца на Гея от Кронос. [2]

Един от куретите се нарича Целмий [3].

ИзточнициРедактиране