„Кюстендил“ e историко-географски и етнографски очерк за Кюстендил от Георги Друмохарски - български културен деец и общественик. Издадена e през 1900 г. в Кюстендил от печатница „Бр. Г. Дюлгерови", съдържа 96 страници.

„Кюстендил“
АвторГеорги Друмохарски
Първо издание1900 г.
Кюстендил, България
Издателствопечатница на „Бр. Г. Дюлгерови"
Оригинален езикбългарски
Жанрмемоари

Съдържание редактиране

Книгата съдържа четири раздела. Първи раздел съдържа текста на ръкописа „Слово Кирила Философа", открит от автора в Паланечката кааза през 1861 и обнародван същата година в „Цариградските Български книжици".

Втори раздел „Кюстендилската кааза", съдържащ подробни сведения за Кюстендилската каза, броя на къщите, семействата, населението от мъжки и женски пол и селата, посочени поименно, е превод от „Топографическо-этнографическій очеркъ Македоніи", издаден в Санкт Петербург в 1889 г., със съставител Стефан Веркович.

Раздел трети „Обичаи на сватба и годишни извършвани в гр. Кюстендил и в селата му", е авторски материал, публикуван първоначално в „Български народен сборник" под съставителството на В.Чолаков и издаден в Болград през 1872 г.

Раздел ІV е озаглавен „Близкото минало на Кюстендил", и съдържа проуечванията на автора за историята, икономическото състояние на града през втората половина на XIX век, данни за турската администрация, вероизповеданията, бита и живота в този край, развитието на църковно-националните борби и описание на освобождението на Кюстендил от османска власт.

Последващи издания редактиране

През 2004 г. в Кюстендил е издадено ІІ фототипно издание на книгата от кюстендилското читалище „Братство“.

През 2010 г. в Кюстендил, изд. „Константин Драгаш“ публикува осъвременено издание само на четвъртия раздел на книгата със заглавие „Близкото минало на Кюстендил", с обем 64 с.