Ливиите (gens Livia, Livii) са римска плебейска фамилия. Тя произлиза от Лацио (Latium). През 338 пр.н.е. латинската фамилия приема римско гражданство. Прародител е Марк Ливий Дентер, който става консул през 302 пр.н.е. През 324 пр.н.е. Ливий Друз става magister equitum и основава най-важния клон Друзи. От 3 век пр.н.е. Ливиите са тясно свързани с Емилиите, които са от най-старите патрициански фамилии на Рим.

Вторият основател на рода е Марк Ливий Салинатор, от когото започват клоновете на Друзите и Салинаторите. Най-вече се срещат имената Марк и Гай.

След Марк Ливий Друз Младши фамилията продължава да съществува чрез осиновяване, най-вече от Клавдиите и вероятно от Скрибониите.

Най-познати членове на фамилията

редактиране