Лимнологията е наука за сладководните басейни - езера, блата, язовири, реки (естествени и изкуствени).

Включва техния биологичен, физичен, химичен и хидрологичен аспект.