Язовирът, наричан и водохранилище, е изкуствен воден басейн, създаден чрез изграждане на язовирна стена, която прегражда вода от даден водоизточник. Язовирите се създават, за да осигурят питейна вода на населението, да подсигурят вода за поливане в селското стопанство например, да се използват за енергийни нужди и други.

Язовир на река Колумбия във Вашингтон, САЩ
Язовир Батак

В някои язовири се извършва зарибяване, както и стопански и любителски риболов.

Язовирът има широко приложение при регулирането на колебанията на речния отток според нуждите от вода за напояване, водоснабдяване, производство на електроенергия.

Малките речни бентови завирвания и водохранилища се наричат микроязовири, обемът вода в тях не позволява по-широкото им използване в стопанството и често подобни малки изкуствени езера се използват само за мелиорация на неголеми площи и за развъждане на риби.

Мъртъв обем

редактиране

Мъртъв обем е най-ниската част от обема на водохранилище, изравнителен басейн и други водоеми, предназначена да задържа тлакове и наноси, както и да осигурява вземане на определено количество вода. Този обем не се използва за целите, за които е построен водоемът, и се изпразва през основните изпускатели само при прегледи, поправки и други.

Критиките към големи хидротехнически съоръжения:

  • затлачване (събиращ се пясък в чашата на язовира),
  • повишаването на подпочвените води,
  • активизиране на свлачищата,
  • спиране на миграцията на рибата (никаква (есетрова) риба не може да премине през стените),
  • понижаване на кислорода във водата на реката,
  • развитие на водорасли в застоялата вода на язовира,
  • промяна на нивото на реката
 
Язовир Широка поляна, Родопите

Язовири в България

редактиране

Основна статия: Списък на язовирите в България

Някои от язовирите в България са:

 
Карта на язовирите в България

Външни препратки

редактиране