Линеар Б е писменост, която се е използвала за записване на микенски език (ранен старогръцки език) в периода около 13 век пр.н.е. Линеар Б предхожда гръцката азбука с няколко века и по всяка вероятност излиза от употреба след залеза на микенската цивилизация. В историята на Древна Гърция следва период, в който липсва писменост: Тъмните векове или „Геометрична епоха“.

Произход

редактиране

Писмото Линеар Б по всяка вероятност е сродно с Линеар А, използвано за записване на минойския език, който е неразшифрован. Тази хипотеза се потвърждава от факта, че Линеар Б е зле пригодено към фонетичния принцип за записване на гръцкия език. Линеар Б е отчасти сричково писмо с допълнителни пиктограми или идеограми за обозначаване на различни граматически категории, подобно на японската писменост.

Употреба

редактиране

Линеар Б се употребява предимно за административни нужди. Предполага се, че писмото се е използвало от професионални писари, чиито роден език е бил минойският, а не старогръцкият. Например някои пиктограми са доста близки до тези от Линеар А, а други са зле пригодени към фонетичните особености на старогръцкия език, например различаването на /r/ и /l/.

Главните градове и дворците на о. Крит са използвали Линеар Б, за да водят счетоводните си сметки и доставките на стоки. Основните стоки са вълна, овце и зърно, често предназначени за жреци и отреди от морски стражи. Плочките са се пазили в кошници, съдейки по отпечатъци от плетени кошове върху плочките. Когато сградите, в които са се съхранявали плочките, се опожаряват, много плочки се изпичат и запазват повече от 3000 години.

Линеар Б се състои от около 200 знака: фонетични знаци и пиктограми или идеограми. Знаците, които предават срички имат следните звукови стойности:

-a -e -i -o -u
a e i o u
d- da de di do du
j- ja je jo ju
k- ka ke ki ko ku
m- ma me mi mo mu
n- na ne ni no nu
p- pa pe pi po pu
q- qa qe qi qo
r- ra re ri ro ru
s- sa se si so su
t- ta te ti to tu
w- wa we wi wo
z- za ze zo

Разшифроване

редактиране
 
Надписи от Микена на Линеар Б.

Първата глинена плочка в Кносос е открита от британския археолог Артър Еванс на 31 март 1900 г., а на 6 април е открито голямо количество плочки с размери 12 х 25 см.

Номерацията на символите от Линеар Б, която се използва и до днес, е въведена от американския професор Емет Бенет. Той е един от първите учени, които предполагат, че Линеар А и Линеар Б предават различни езици.

Дешифрирането на Линеар Б е повратен момент в изследването на микенската цивилизация. То е направено от Майкъл Вентрис и Джон Чадуик между 1951 и 1953 година[1][2][3]. Вентрис отначало твърди, че езикът на Линеар Б не е старогръцки, впоследствие доказва, че наистина Линеар Б е ранна форма на старогръцки език[4].

Преди тях изследователката Алис Кобер създава графи, свързващи определени знаци, изпълняващи някаква граматическа функция. Тя забелязва, че някои думи имат общи корени и наставки и стига до извода, че с Линеар Б се записва флексивен език, където думите се скланят. Тя обосновава предположението си с факта, че Линеар Б съдържа прекалено много знаци, за да бъде азбука, но броят им е недостатъчен, за да бъде изцяло йероглифно писмо. Така Кобер стига до извода, че всеки знак предава отделна сричка. Въз основа на нейния труд Вентрис успява да разчете произношението на сричките и открива за всеобщо учудване, че езикът е ранна форма на старогръцки. Това измества с около 600 години назад във времето писмената история на старогръцкия език.

Източници

редактиране
 1. М. Ventris and J. Chadwick, Evidence for Greek Dialect in the Mycenaean Archives, Journal of Hellenic Studies, 75, 1953, pp. 84 – 105.
 2. J. Chadwick, The Decipherment of Linear B, New York, 1958.
 3. M. Ventris, J. Chadwick, Documents in Mycenaean Greek, Cambridge, 1956
 4. Cracking the code: the decipherment of Linear B 60 years on // 13 Oct 2012. a difficult and archaic Greek, but Greek nevertheless (на английски)

Литература

редактиране
 • Chadwick, John. The Decipherment of Linear B. Second edition (1990). Cambridge University Press, 1958. ISBN 0-521-39830-4.
 • Chadwick, John. Linear B and Related Scripts; „Reading the Past“. Third impression (1997). University of California Press/British Museum, 1987. ISBN 0-520-06019-9.
 • Chadwick, John. The Mycenaean World. Cambridge University Press, 1976. ISBN 0-521-29037-6.
 • Levin, Saul. The Linear B Decipherment Controversy Re-examined. State University of New York Press, 1964.
 • Robinson, Andrew. The Story of Writing. Paperback edition (1999). Thames and Hudson, 1995. ISBN 0-500-28156-4.
 • Ventris, Michael and Chadwick, John. Documents in Mycenaean Greek. Second edition (1974). Cambridge University Press, 1956. ISBN 0-521-08558-6.
 • Singh, Simon. The Code Book. Anchor, 2000. ISBN 0-385-49532-3.
 • Ventris, Michael. Work notes on Minoan language research and other unedited papers. Edizioni dell'Ateneo 1988 Roma, 1988.