„Литературна мисъл“ е българско филологическо научно списание, създадено през 1957 г. и издавано от Института за литература при БАН.

„Литературна мисъл“
Корица на кн. 1 на списание „Литературна мисъл“ за 2000 г.
Информация
Начало1957
ИздателИнститут за литература при БАН
Главен редакторпроф. Николай Аретов
Езикбългарски
Сайтlitmis.eu

ISSN 0324-0495.

То е едно от най-авторитетните литературоведски издания и е единственото българско академично издание за литературна теория, история, критика и компаративистика. „Литературна мисъл“ се налага и като дискусионен форум в областта на литературознанието, а в известен смисъл – и в хуманитаристиката като цяло. Списанието търси кръстовищата, в които се осъществява срещата или сблъсъка на школи и концепции и се стреми да предложи алтернативни посоки на литературоведско мислене. Немалко статии, публикувани в „Литературна мисъл“, са разработени на принципа „отвъд парадигмата“.

Периодичност 10 книжки годишно (в наши дни – по 3 книжки годишно).

Списание „Литературна мисъл“ е индексирано в Scopus, РИНЦ (elibrary.ru) и Index Copernicus, публикува се изцяло в Central and Eastern European Online Library и EBSCOС, включено е в списъка на европейските реферирани списания в хуманитарната област ЕRIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), ESF Standing Committee for the Humanities (SCH).

Последните му главни редактори са проф. Радосвет Коларов и проф. Николай Аретов

Дизайн на изданието от различни периоди

редактиране


Външни препратки

редактиране