Радосвет Коларов

български литературовед

Радосвет Стефанов Коларов е български литературовед.

Радосвет Коларов
български литературовед
Роден
3 юли 1942 г. (82 г.)
Националност България
Учил вСофийски университет
Научна дейност
ОбластФилология
Работил вИнститут за литература при БАН
Публикации„Звук и смисъл“ (1983)

Биография

редактиране

Роден е на 3 юли 1942 г. в София.

Завършва гимназия в столицата (1961) и специалността Българска филология в СУ (1965).

Работи в Катедрата по теория на литературата към ФСлФ в СУ (от 1972 г.). Филолог-специалист (от 1975 г.), научен сътрудник (от 1976), старши научен сътрудник (от 1986), зам.-директор (от 1989) на Института за литература при БАН, ръководител на секция Теория на литературата в ИЛ към БАН (от 1991).

Защитава дисертация на тема „Художествени функции на звуковия строеж в прозата“ (1974).

Чете курс лекции по български език и литература в университетите в Лондон и Оксфорд (1979 – 1981). Специализира в продължение на пет месеца в Москва.

Участва в множество редакционни колегии (вкл. и на международни издания – Essays in Poetics), главен редактор на сп. „Литературна мисъл“.

Научните интереси на Коларов са насочени към литературната теория и поетика, наратологията, когнитивната поетика, към изследване на функционалния строеж на литературната творба и разкриване на нейното идейно-художествено единство.

Трудове на Коларов са превеждани и публикувани в редица чужди издания („Звук и смисъл в художествената проза“, сп. Slovenska literatura, 1988, 2, „Обесването на Васил Левски“ и поетиката на Ботев. Опит за още една интерпретация“, сп. Essays in Poetics, 1981, 2, „Gogol's Creative Memory: The Bird-Troika Revisited“, сп. Essays in Poetics, 2004, 24).

Библиография

редактиране
  • Звук и смисъл. Наблюдения над фоничната организация на художествената проза. София: БАН, 1983, 204 с.
  • В художествения свят на романа „Хоро“. София: Български писател, 1988, 188 с.
  • Елин Пелин. София, Век 22, 1995, 48 с. (ISBN 954-416-095-7)
  • Литературни анализи. 2. изд. София: Ариадна, 1999, 397 с. (ISBN 954-9660-14-1)
  • Повторение и сътворение: поетика на автотекстуалността. София: Просвета, 2009. (ISBN 978-954-01-2370-7)[1], [2]

За Радосвет Коларов

  • Studiorum causa. Сборник по случай 50-годишнината на Р. Коларов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994.
  • Да отгледаш смисъл. Сборник в чест на Радосвет Коларов. София: Изд. център Боян Пенев, 2004. (ISBN 9458712326)

Проф. Радосвет Коларов е носител на Националната награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков“ (2005)[3].

Почетен доктор на Пловдивския университет[4] и носител на наградата „Питагор“ за 2009[5][6].

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране