Отваря главното меню

Ловчанско-Севлиевски отряд е войскова част на Действуващата Руска армия в Руско-турската война (1877-1878).

Ловчанско-Севлиевският отряд е създаден след второто освобождение на Ловеч. Структурна част от Южния Руски отряд. Основните му задачи са: охрана на левия фланг на Западния Руски отряд и десния фланг на Южния Руски отряд, осъществяване на връзката между двата отряда.

Командир на отряда е генерал-лейтенант Павел Карцов. Личният състав е основно от III- а Пехотна дивизия: 3 полка, 5 батареи, 10 сотни - общо 6449 войника. Разположени са в укрепени пунктове. Действа в района Тетевен - с. Торос - Плевен. Извърщва набези срещу вражеските османски сили. Участва в действията за на освобождението на Тетевен и Ябланица. По време на обсадата на Плевен е оперативно подчинен на Западния отряд. Охранява Централна Стара планина в района на Златишкия и Русалийския проход.

От 20 декември/1 януари 1878 г. е преименуван в Троянски отряд. Личен състав от 6139 войника и 24 оръдия. Командир е генерал-лейтенант Павел Карцов. От 23 до 26 декември/4 до 7 януари преминава при изключително трудни условия Стара планина през Троянския проход. Предизвиква паника сред османските сили в долината на р. Стряма. Овладява Карлово и Сопот. Усилен е с колоната на генерал-майор Комаровски от състава на Западния Руски отряд. Преминава в подчинение на генерал-лейтенант Йосиф Гурко. Извършва действия в направлението Карлово - Чирпан - Хасково - Харманли - Свиленград - Одрин.

ИзточнициРедактиране

  • Сб. материалов по Русско-турецкой войне 1877-1878 г.г. на Балканском полуострове, Вып. 46, СПб., 1904
  • Освободителната война 1877-1878, ДИ "П.Берон", С.,1986, с. 103