Магия (от лат. magiaобреди, ритуали) е употребата на ритуали, символи, действия, жестове и езика с цел използване на свръхестествени сили.[1][2][3][4] Вярата в и практикуването на магия съществуват от зората на човечеството и продължава да играе важна духовна, религиозна и медицинска роля за много култури и в наши дни.[5][6]

Магически ритуал в Шри Ланка

Магията е една от окултните науки, редом с астрологията, теургията, кабалата и херметизмът, чрез които се постига разширяване на съзнанието на човек.

  1. Hutton, Ronald. Pagan Religions of the Ancient British Isles. 1991. ISBN 0-631-18946-7. с. 289 – 291, 335.
  2. S.J. Tambiah, „Magic, Science and the Scope of Rationality“, pp. 6 – 7.
  3. W.J. Hanegraaff, „Dictionary of Gnosis & Western Esotericism“, p718.
  4. Mauss, Marcel (1972) A General Theory of Magic (R. Brain, Trans.). New York: Norton Library. (Original work published 1903). p. 24
  5. Bengt Ankarloo & Stuart Clark, Witchcraft and Magic in Europe: Biblical and Pagan Societies", University of Philadelphia Press, 2001
  6. Bengt Ankarloo & Stuart Clark, Witchcraft and Magic in Europe: Biblical and Pagan Societies", University of Philadelphia Press, 2001, p xiii