Магнитна аномалия

Магнитната аномалия е отклонение на действително съществуващото магнитно поле на Земята от диполното поле. Те се дължат на различни причини, като:[1]

  • нееднородности в скалния състав на дълбоките слоеве на планетата;
  • магнитно смущаващи маси в горните части на земната кора;
  • магнитни влияния, свързани с външни причини;
  • магнитни вариации, дължащи се главно на Слънцето и междупланетната среда;

ИзточнициРедактиране

  1. Методиев, Методи И. Регионални особености на динамиката на геомагнитното поле на територията на Балканския полуостров. Автореферат. София, Национален институт по Геофизика, геодезия и география – БАН, 2017. с. 51.