Магнитна възприемчивост

Магнитната възприемчивост е физична величина, характеризираща степента на намагнитване на материалите под действието на магнитно поле. Означава се с и е безразмерна величина, пряко свързана с величината относителна магнитна проницаемост :

Понякога се нарича обемна възприемчивост.