Макарата – един от шестте прости механизми. Съставен е от колело, най-често с жлеб, около което преминава въже, ремък или верига. Макарите се използват за промяна на посоката на приложена сила с неподвижна макара или за извършване на дадена работа чрез прилагане на половин сила с подвижна макара. Системи от две или повече макари, работещи заедно, се наричат полиспасти. Макарата е разновидност на лостовете. Тя представлява колело с жлеб, в което е поставено въже. Макарата може да се върти около ос, която минава през центъра на колелото.

Схема на неподвижна макара

Вижте също Редактиране