Македонист

Уикимедия пояснителна страница

Македонист може да се отнася за:

В съвременната балканската политика

  • Привърженик на македонизма, приемащ съществуването в миналото и днес на македонска идентичност и самостоятелна македонска културна нация;

В балканската история от края на 19-и и началото на 20 век

  • Разпространител на новите за онова време идеи на македонизма;

В лингвистиката

Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.