Маликянѐ e система за откупуване на данъци в Османската империя, въведена през 1695 година.

Тя е замислена като подобрение на дотогавашната система, при която данъците се откупуват година за година. При маликянето откупвачът (маликянеджия) получава правата за събирането на данъци пожизнено, което му дава по-голяма сигурност и го стимулира към по-умерена експлоатация и дори към инвестиции за подобряване на производителността в района му. Маликянеджията получава с берат правото да събира всички държавни данъци в съответния район, обикновено село или градски квартал,[1] срещу което заплаща на държавата значителна авансова сума и съответни ежегодни вноски. Правото за откупуване са продава от властите на търг, при който печели предложилия най-голямо авансово плащане. В много случаи малкянеджиите правят авансовото плащане, заемайки пари от заемодател, който получава дял от последващите данъчни приходи.

От гледна точка на хазната маликянето е значително по-надежден източник на приходи, създавайки по-голяма конкуренция между откупвачите[2] и принуждавайки ги често да конолидират дейността си в местни обединения.[3] Маликянето не е въведено повсеместно, тъй като на много места среща съпротивата на откупвачите, чиито доходи засяга.[4]

През XVIII век с повсеместното навлизане на чифликчийството ролята на маликянето намалява.[5]

Източници Редактиране

  1. State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540 – 1834. Cambridge University Press. ISBN 9780521894302. с. 102.
  2. A Comparative Evolution of Business Partnerships: The Islamic World and Europe, With Specific Reference to the Ottoman Archives. 1996. ISBN 9789004106017. с. 168.
  3. State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540 – 1834. Cambridge University Press. ISBN 9780521894302. с. 9.
  4. An Introduction to Religious Foundations in the Ottoman Empire. Barnes, 1987. ISBN 9789004086524. с. 67.
  5. История на Османската империя от Ахмед Садулов, стр. 339. Фабер, Велико Търново., 2000.