Мариите (gens Maria) е плебейска фамилия от Древен Рим. Най-известен тяхен представител е Гай Марий, голям генерал и седем пъти консул.

Фамилията е от сабински произход, името (nomen) Марий е от оското име (praenomen) Marius.

Известни от фамилията:

Източници редактиране

 1. Апиан, Bellum Civile, i. 65, Hispanica, 100.
 2. Цицерон, Epistulae ad Familiares, vii. 1-4, Epistulae ad Quintum Fratrem, ii. 10.
 3. Валерий Максим, Factorum ac dictorum memorabilium libri IX, ii. 8. § 1.
 4. Квинт Асконий Педиан, in Scauro, p. 19
 5. Цицерон, Epistulae ad Familiares, ii. 17.
 6. Цицерон, Epistulae ad Familiares, xii. 15.
 7. Йосеф Хиларий Екхел, Doctrina Numorum Veterum, vol. v. p. 250.
 8. Валерий Максим, Factorum ac dictorum memorabilium libri IX, vii. 8. § 6.
 9. Тацит, Historiae, ii. 12, 13, iii. 42, 43.
 10. Плиний Млади, Epistulae, ii, 11, 12.
 11. Дион Касий, Roman History, lxxviii. 35.