Математически означения

Математическа нотация, математически означения или математически знаци са символите, които се използват за компактен запис на математически уравнения и формули[1]. Използват се арабски цифри и букви от различни азбуки: (латинската, в това число в готическо начертание, гръцката и еврейската), а също така множество специални символи, изобретени през последните няколко века.

Вижте също редактиране

Бележки редактиране

  1. Готфрид Вилхелм Лайбниц пише до Еренфрид Валтер Чирнхауз (1678): „Трябва да се грижим за това означенията да са удобни за откритията. Това се постига в най-пълна степен тогава, когато знаците отразяват кратко и като че да отразяват най-дълбоката природа на нещата; при това по удивителен начин се съкращава работата на мисълта“.