Матура или държавен зрелостен изпит е изпит, който се полага след успешно завършен 12-и клас и е условие за придобиване на средно образование.[1] Зрелостният изпит е задължителен. Неявилите се или неиздържалите матурите получават „Удостоверение за завършен гимназиален етап“, но това не им дава право да кандидатстват във висши учебни заведения.

Зрелостниците в различни периоди е трябвало да полагат между 2 и 6 писмени и 5 – 6 устни изпита. Учебните предмети, върху които най-често се държат изпити, са български език, математика, чужди езици, физика, химия и история.

Държавни зрелостни изпити се провеждат за първи път в България през 1878 г. Матурите са задължителни за всички, завършили в периода от 1892 до 1965 г. До 2002 г. е възможно освобождаването от зрелостни изпити при условие, че зрелостниците са завършили успешно последния гимназиален клас с оценка най-малко много добър (5) и имат средноаритметична оценка от годишните оценки по съответния учебен предмет най-малко много добър (5).

През 1998 г. в Закона за народната просвета като условие за придобиване на средно образование отново се въвеждат държавните зрелостни изпити. Пробни държавни зрелостни изпити (матури) се провеждат през 2002, 2003, 2004, 2005 и 2007 г. От 2008 г. матурите отново стават задължителни.[2]

До края на учебната 2020-2021 година се държи матура по два предмета – задължително по Български език и литература (БЕЛ), а вторият предмет е по избор на зрелостника от следните дисциплини:

  • Математика
  • Чужд език (по избор: английски, руски, немски, френски, испански, италиански)
  • История и цивилизация
  • География и икономика
  • Философски цикъл
  • Химия и опазване на околната среда
  • Биология и здравно образование
  • Физика и астрономия

По всеки от изброените предмети са съставени въпроси, които носят до 70 точки. Пише се и есе по дадена тема, което дава още 30 точки. Така максималният брой точки е 100. Полученият резултат от определен брой точки се превръща по скала в оценка по шестобалната система (с точност до втория знак) и тази оценка се вписва в Дипломата за средно образование.

Произход редактиране

Думата матура произлиза от латинското maturitas, в превод „зрелост“. С малки изменения тази дума се използва за зрелостен изпит в Австрия, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Сърбия, Черна гора, Хърватия, Словения, Швейцария, Лихтенщайн и др. Матурата в тези страни съответства на английския изпит „A-level“, на „Abitur“ в Германия, френския „le baccalauréat“ и на руския Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Източници редактиране

  1. матура // ibl.bas.bg. Институт за български език. Посетен на 2023-07-30.
  2. Закон за народната просвета в (сила до 2016-07-31) // МОН. Архивиран от оригинала на 2022-03-02. Посетен на 2023-07-30.