Единици за количество байтове
с десетични представки с двоични представки
(ISO/IEC 80000)
Име Символ Количество Име Символ Количество
килобайт kB 103 кибибайт KiB 210
мегабайт MB 106 мебибайт MiB 220
гигабайт GB 109 гибибайт GiB 230
терабайт TB 1012 тебибайт TiB 240
петабайт PB 1015 пебибайт PiB 250
ексабайт EB 1018 ексбибайт EiB 260
сетабайт ZB 1021 себибайт ZiB 270
йотабайт YB 1024 йобибайт YiB 280

Мегабайт (на английски: megabyte) е единица за количество информация или размер на компютърна памет, кратна на единицата байт. Международното означение е MB, което не трябва да се бърка с Mb, едно от означенията за мегабит. Представката мега е множител от 1 000 000 (106) в Международната система единици (SI)[1] Следователно един мегабайт е един милион байта информация.

Поради постоянното нарастване на капацитета на информационните носители, мегабайтът се налага като най-масовата единица за измерване на информация, която е изместила килобайта и постепенно се измества от гигабайта (GB). Въпреки появата на все по-големи носители с памет дори в милиони мегабайти, в информационното пространство се използват масово файлове под 1 GB, съответно измерими в мегабайтове.

Определение

редактиране

Мегабайтът обикновено се използва за означаване или на   байта, или на   байта. Второто възниква като компромисен технически жаргон за байтовите кратни, които трябва да бъдат изразени чрез степента на 2, но липсва удобно име. Тъй като 1024 (210) е приблизително 1000 (103), приблизително съответстващ на префикса SI кило-, това е удобен термин за означаване на двоичното кратно. През 1998 г. Международната електротехническа комисия (IEC) предлага стандарти за двоични префикси,[2] изискващи използването на мегабайт стриктно за обозначаване на   байта и мебибайт за означаване на   байта. До края на 2009 г. стандартът на IEC е приет от IEEE, ЕС, ISO и NIST. Въпреки това терминът „мегабайт“ продължава да се използва широко с две различни значения:

Основа 10

1 MB = 1 000 000 байта (=   B =   B) е определението, препоръчано за Международната система единици (SI) и от Международната електротехническа комисия (IEC). Тази дефиниция се използва в мрежови контексти и при повечето носители за съхранение, особено твърди дискове, флаш-базирано съхранение[3] и DVD дискове, и също така е в съответствие с другите употреби на префикса SI в изчисленията, като тактовата честота на процесора или мерките за производителност. Файловият мениджър на Mac OS X 10.6 е забележителен пример за такова използване. От излизането на операционната система Mac OS X Snow Leopard размерът на файловете се отчита в десетични единици.

В тази конвенция хиляда мегабайта (1000 MB) са равни на един гигабайт (1 GB), където 1 GB е един милиард байта.

Основа 2

1 MB = 1 048 576 байта (=   B = 220 B) е определението, използвано от Microsoft Windows по отношение на компютърната памет, като RAM. Това определение е синоним на недвусмисления двоичен префикс мебибайт.

В тази конвенция хиляда и двадесет и четири мегабайта (1024 MB) са равни на един гигабайт (1 GB), където 1 GB е   байта (т.е. 1 GB).

Смесени

1 MB = 1 024 000 байта (= 1000 × 1024 B) е дефиницията, използвана за описание на форматирания капацитет на 3,54-инчовата HD дискета от 1,44 MB, която всъщност има капацитет 1 474 560 байта.[4]

Капацитетът на дисковото устройство е произведение от размера на сектора по броя на линиите на всяка страна и по броя на дисковите плочи в устройството. Промените в някой от тези фактори обикновено не удвояват размера.

Примери за 1 мегабайт

редактиране

В зависимост от метода на компресия и файловия формат, един мегабайт данни има приблизително в:

  • Изображение с размери 1024×1024 пиксела, битмап формат с 8 бита (1 байт) дълбочина на цвета
  • Една минута аудио файл с битрейт от 128 килобита за секунда (kbit/s) MP3 компресиран.
  • 5,7 s некомпресирано CD аудио
  • 100 страници текст с единични интервали и 12 разреден шрифт в OpenOffice.org
  • книга в текстов формат (500 страници × 2000 символа)
  • 3 s видео с DVD-качество

Източници

редактиране
  1. SI Prefixes // Архивиран от оригинала на June 7, 2007. Посетен на June 1, 2007.
  2. Definitions of the SI units: The binary prefixes // NIST.
  3. SanDisk USB Flash Drive „Бележка: 1 мегабайт (MB) = 1 милион байта; 1 гигабайт (GB) = 1 милиард байта“
  4. Tracing the History of the Computer - History of the Floppy Disk // Архивиран от оригинала на 2021-10-18. Посетен на 2021-10-18.

Вижте също

редактиране