Единици за количество байтове
с десетични представки с двоични представки
(ISO/IEC 80000)
Име Символ Количество Име Символ Количество
килобайт kB 103 кибибайт KiB 210
мегабайт MB 106 мебибайт MiB 220
гигабайт GB 109 гибибайт GiB 230
терабайт TB 1012 тебибайт TiB 240
петабайт PB 1015 пебибайт PiB 250
ексабайт EB 1018 ексбибайт EiB 260
сетабайт ZB 1021 себибайт ZiB 270
йотабайт YB 1024 йобибайт YiB 280

Мегабайт (на английски: megabyte) е единица за количество информация или размер на компютърна памет, равна на 1024 килобайта. Международното означение е MB, което не трябва да се бърка с Mb, едно от означенията за мегабит.

Поради постоянното нарастване на капацитета на информационните носители, мегабайтът се налага като най-масовата единица за измерване на информация, която е изместила килобайта и постепенно се измества от гигабайта. Въпреки появата на все по-големи носители с памет дори в милиони мегабайти, в информационното пространство се използват масово файлове под 1 GB, съответно измерими в мегабайтове.

Примери за 1 мегабайтРедактиране

В зависимост от метода на компресия и файловия формат, един мегабайт данни има приблизително в:

  • Изображение с размери 1024×1024 пиксела, битмап формат с 8 бита (1 байт) дълбочина на цвета
  • Една минута аудио файл с битрейт от 128 килобита за секунда (kbit/s) MP3 компресиран.
  • 5,7 s некомпресирано CD аудио
  • 100 страници текст с единични интервали и 12 разреден шрифт в OpenOffice.org
  • книга в текстов формат (500 страници × 2000 символа)
  • 3 s видео с DVD-качество

Вижте същоРедактиране