Метрично пространство

Метрика пренасочва насам. За други значения вижте версификация.

В математиката под метрика се разбира функция, задаваща разстоянието между елементите на дадено множество. Метрично пространство е множество снабдено с метрика.

Формално определение

редактиране

Една функция   се нарича метрика, ако чрез нея на всяка наредена двойка   от елементи   и   на множеството   се съпоставя реалното число   и за всеки  ,  ,     са изпълнени следните три условия:[1]

  1.   тогава и само тогава, когато   (аксиома за идентичност)
  2.   (аксиома за симетричност)
  3.     (аксиома на триъгълника или неравенство на триъгълника)

Тези аксиоми отразяват интуитивното понятие за разстояние. Например, разстоянието трябва да е неотрицателна величина (т.е.     за всеки две   и  , което следва от аксиомата на триъгълника и аксиомата за симетричност при  ). Също така разстоянието от   до   е същото, както и от   до  . Неравенството на триъгълника означава, че от   до   може да се стигне по по-къс път, или поне не по по-дълъг, отколкото ако отначало се премине от   до  , а след това от   до  .

Наредената двойка   се нарича метрично пространство.

Понятието е въведено от Морис Фреше през 1906 г.[2]

Литература

редактиране
  • Александров П., Введение в теорию множеств и общую топологию, Издательство „Наука“, Москва, 1977

Външни препратки

редактиране
  1. Metrischer Raum в: Lexikon der Mathematik, Spektrum-Akademischer Verlag, 2004, ISBN 3-8274-1159-9
  2. Метрическое пространство в: Виноградов И., Математическая энциклопедия, т. 3, 1985