Метрополният регион или метрополисен регион (на английски: metropolitan area) е район, най-често обхващащ 1 доминиращ или по-рядко няколко големи града, по-малки градове, други селища и урбанизирани територии.

Доминиращият голям град е наричан метрополис (от гръцки) или с производното метрополия. Метрополисът свързва населени места в района социално, икономически, транспортно, географски и културно.

За разлика от агломерацията метрополният регион обхваща няколко големи града, разстоянията между които може да са значителни, а свързването помежду им да се основава на икономическо преплитане и пътуващи работници, живеещи в друг град.

Когато няколко метрополни области се намират в съседство, се получава общ мегалополис.

Дефиниция (ЕС)

редактиране

Евростат – статистическата агенция на Европейския съюз, дефинира понятието метрополен регион като „региони от типа NUTS-3 или група региони NUTS-3, представляващи градски агломерации с брой на жителите, надхвърлящ 250 000 души“[1].

Терминът на английски има 2 варианта на английски: metropolitan area и metropolitan region, откъдето идват и множеството варианти при превода му на български:

  • метрополисен регион/район, метрополисна област – от метрополис (названието на централния град)
  • метрополен регион/район, метрополна област – от метрополия (названието на централния град)
  • метрополитен регион/район, метрополитна област [2] – без основание
  • метрополитански регион/район, метрополитанска област – без основание

В Италия са дефинирани метрополни градове: (на италиански: città metropolitane d'Italia). Те са административни подразделения от 2015 г. насам, определени чрез Закон №56 от 7 април 2014 г. (закон Делрио)[3]. Според определението в закона метрополният град включва като ядро един голям град и по-малките градове около него, които са тясно свързани с ядрото по отношение на икономическата дейност, съществените обществени услуги, както и в културно и териториално отношение.

Източници

редактиране
  1. Dijkstra, Lewis Dijkstra. Metropolitan regions in the EU (pdf) // Regional Focus. A series of short papers on regional research and indicators produced by the Directorate-General for Regional Policy. EC Directorate-General for Regional and Urban Policy, 2009. Metropolitan regions, metros for short, are NUTS-3 regions or groupings of NUTS-3 regions representing all urban agglomerations of more than 250 000 inhabitants. (на английски)
  2. Публично-частно партньорство, община Варна
  3. LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (14G00069) (GU Serie Generale n.81 del 07-04-2014) // Посетен на 18.12.2019. (на италиански)

Вижте също

редактиране