Механата е питейно заведение за разговори и развлечения, където хората се събират да пият алкохолни напитки, също така се предлага и храна. Обикновено е с битово обзавеждане. Разграничаването на механи от странноприемницa, бар, питиепродавницa или кръчмa се осъществява зависимост от обзавеждането, като на някои места понятията се припокриват, а на други се отличават според местоположението и обзавеждането.

Най-често в механите се предлага традиционна храна и напитки за дадената държава.