Министерство на младежта и спорта на България

Министерство на младежта и спорта (ММС) е българска държавна институция с ранг на министерство, която отговаря за държавните и обществените спортни организации в страната, както и провеждането на проправителствена пропаганда и военна подготовка сред децата и младежите.

Министерство на младежта и спорта
Информация
АбревиатураММС
Основаване11 октомври 2002 г.
Предходен органКомитет за младежта и спорта
Типминистерство
Юрисдикция България
СедалищеСофия, България
Бюджет124 млн. лева (2022)[1]
Отговорен министърДимитър Илиев, министър на младежта и спорта
Висшестоящ органМинистерски съвет на България
Уебсайтmpes.government.bg
Карта

Сградата на ММС (известна като Спортната палата) се намира на бул. „Васил Левски“ на кръстовището с ул. „Гурко“.

Върховният комитет за физическа култура и спорт е създаден през декември 1947 г. като подчинено на Министерския съвет учреждение. Той има за цел да ръководи държавните и обществените спортни организации в страната, както и да провежда проправителствена пропаганда и военна подготовка сред децата и младежите. В ръководството му участват със свои представители няколко министерства и казионни обществени организации.[2]

През 1968 г. комитетът е преобразуван в Комитет за младежта и спорта (КМС), като до 1971 г. има ранг на министерство. Негов председател по право е първият секретар на Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз. КМС е закрит през 1976 г.[3]

В 85-ото правителство министерството е възстановено с министър Васил Иванов-Лучано, както и в 87-ото правителство с министър Свилен Нейков.

ММС изготвя национални стратегии, национални и годишни програми за развитие на младежта и спорта. То осъществява надзор върху дейността на спортните организации за спазването на Закона за младежта и спорта. Съвместно със спортните федерации и с Българския олимпийски комитет министерството осъществява финансирането на програма за подготовка и участие на българските спортисти на олимпийски игри. България е домакин на множество престижни турнири, европейски и световни първенства по различни видове спорт.

От името на държавата министерството периодично стимулира с различни награди спортисти, спортни специалисти и деятели, както и млади таланти в различни сфери на обществения живот. Особено внимание се отделя на развитието на спорта в училище и спорта в свободното време на децата и младежите, като една от най-добрите алтернативи на престъпността и наркоманиите. Министерството подпомага координацията и провеждането на Ученическите и Общостудентските игри и състезания, както и други младежки спортни дейности.

Приоритет в дейността на министерството са превенцията и контрола върху употребата на допинг в спорта, както и борбата против насилието и хулиганските прояви в спорта.

Министерството управлява спортните обекти и съоръжения държавна собственост, предоставени на ММС от Министерския съвет и формира стратегията за развитието на материално-техническата база за физическо възпитание, спорт и социален туризъм.

Министерството поддържа:

 • Публичен регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм, информационен масив за обществено ползване, съставен от документи на хартиен носител и електронна база данни, който съдържа формите на собственост, вида и функционалното предназначение на спортните обекти и обектите за социален туризъм в страната
 • Национален регистър на спортните организации - информационен масив, съставен от документи на хартиен носител и електронна база данни, които съдържат основните характеристики на спортните организации в Република България

Политика

редактиране

ММС подкрепя Българската федерация по електронен спорт и Община Варна за кандидатурата на морската столица за домакинство на Световните киберигри. България няколко пъти е вземала медали в тази най-нова дисциплина в историята на спорта.

Структура

редактиране
 
Сградата на ММС

Към 12 септември 2015 г. министерството има следната структура:

 • Инспекторат
 • Звено за вътрешен одит
 • Служител по сигурността на информацията
 • Обща администрация
  • Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“
  • Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
  • Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
 • Специализирана администрация
  • Дирекция „Международни младежки програми“
  • Главна дирекция „Политика за младежта“
  • Дирекция „Държавна собственост“
  • Главна дирекция „Спорт за учащи и спорт в свободното време“
  • Дирекция „Научно и медицинско осигуряване“
  • Дирекция „Спорт за високи постижения“
  • Дирекция „Европейска координация и международна дейност“

Ръководство

редактиране

Към 6 юни 2023 г. министерството има следното ръководство:

Вижте също

редактиране

Външни препратки

редактиране
 1. https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=170229
 2. Методиев, Веселин и др. Българските държавни институции 1879-1986. София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1987. с. 59-60.
 3. Методиев, Веселин и др. Българските държавни институции 1879-1986. София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1987. с. 106.