Братя Жекови

(пренасочване от Михаил Жеков)

Михаил Жеков и Георги Жеков (Братя Жекови) са български националреволюционери.

Братя Жекови

Михаил Жеков е роден около 1845 г. в град Ески Заара. Учи в родния си град. Работи като търговец на кожи.

Георги Жеков е роден около 1854 г. в град Ески Заара. Учи в родния си град. Работи като обущар.

Братя Жекови са активни членове на Старозагорския революционен комитет на Вътрешната революционна организация. Подпомагат го материално.

Вземат дейно участие в подготовката на Старозагорското въстание (1875). Къщата им е сборен пункт на въстаниците от града. Участват във въстаническа чета формирана на „Чадър могила“. След нейното разпадане се укриват в плевня на Нойко Златанов, един от ръководителите на Старозагорския революционен комитет, който е укривал и дякон Левски в село Елхово община Николаево. Открити са от турската потеря и загиват в неравен бой с обкръжилите ги башибозуци на 20 септември 1875 г.

Третият брат Коста Жеков също участва в националноосвободителното движение. Негов син е деецът на ВМОРО Никола Жеков.

Иван Вазов възпява подвига им в одата „Братя Жекови“ от цикъла „Епопея на забравените“. Улици в Стара Загора и София (Карта) и Начално училище в село Елхово са наименувани „Братя Жекови“

Източници

редактиране
  • Николова, В., Куманов, М., Кратък исторически справочник на България, Народна просвета, С., 1983 г.