Моравска укрепителна система

Моравската укрепителна система е сбор от крепости и фортификационни съоръжения по двете страни на река Морава, които са служили за преграждане и охрана на стратегическото направление по античния Виа Милитарис и отклонението от пътя към Солун по Българска Морава и Вардар, ведно с разклонението му по река Топлица към Улпиана на Косово поле.[1] като пред нея като част на отбраната в северозападния край на държавата българите изграждат крепостите Рас, Йегуновце, Браничево, Срем, Липлян, Велико градище, Белград, Ковин, Ченад (Cenadu Vechi, Marosvár) и пр.[2]

Източници

редактиране
  1. Българска военна история през средновековието (част II, глава X), стр. 318 – 319. АИ „Проф. Марин Дринов“, ISBN 954-430-200-X, 1994.
  2. Деян Рабованов, стр. 210, 218, Извънстоличните каменни крепости на Първото българско царство, БАН 2011

Вижте също

редактиране