Мочурище или тресавище е блатиста местност, в която липсва активно торфообразуване.[1]

Мочурищата, за разлика от блатата, се формират от преовлажняване на почвите от подземни води или при разливания на реките. Те нямат устойчиви очертания и липсва открита водна повърхност.[1]

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  1. а б Национален институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките. Географски терминологичен речник. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2011. ISBN 978-954-322-217-9. с. 30.