Подземните води е събирателно понятие за водите, които попадат в земната кора вследствие на инфилтрационни процеси и филтрационни процеси.

Обикновено, за подземна вода се счита вода, която тече през плитки водоносни хоризонти, но в технически смисъл, тя може да съдържа почвена влага, вечна замръзналост, неподвижна вода върху скална основа с много ниска проницаемост и дълбока, геотермална или петролна вода. Съществува хипотеза, че подземните води могат да играят ролята на смазка, която да влияе на движението на разломните линии. Подземните води не се отнасят само за Земята. Образуването на някои форми на релефа на Марс вероятно е било повлияно от подземните води в миналото. Съществуват доказателства за наличието на течна вода под повърхността на спътника на Юпитер Европа.[1]

Подземните води се извличат за селскостопански, общински и промишлени нужди чрез построяването и експлоатирането на кладенци. Науката за разпределението и движението на подземните вода се нарича хидрогеология.

Подземната вода често е по-евтина, по-удобна и по-малко уязвима към замърсяване в сравнение с водите на повърхността. Следователно, тя често се използва за обществено водоснабдяване.[2] Въпреки това, замърсените подземни води са по-трудно видими и по-трудни за чистене от замърсените реки и езера. Замърсяването им най-често се дължи на неправилното изхвърляне на отпадъци на повърхността, като например промишлени и битови химикали, торове и пестициди, отходни води и утайките им.

Различават се следните основни видове подземна вода:

ИзточнициРедактиране

  1. Richard Greenburg. The Ocean Moon: Search for an Alien Biosphere. Springer Praxis Books, 2005.
  2. National Geographic Almanac of Geography, 2005, ISBN 0-7922-3877-X, с. 148.