Мускули на горния крайник

Мускулите на горния крайник се разделят на няколко групи: мускули на раменния пояс, мускули на мишницата, мускули на предмишницата и мускули на ръката. Действието на мускулите осъществява движенията на отделните части и на целия крайник, като орган на труда.

МУСКУЛИ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО BODY MUSCLES ANATOMY FREE.png

Мускули на раменния поясРедактиране

Това са две групи мускули:

Мускули на мишницатаРедактиране

Мускулите на мишницата се делят на две подгрупи – предна и задна.

Някои учебници считат дисталното продължение на медиалната глава на трицепса (Musculus anconeus) за отделен мускул със същата инервация и функция като предходния. Началото му е Epicondylus lateralis humeri, залавното място олекранона на лакътната кост.

Мускули на предмишницатаРедактиране

По своята функция мускулите на предмишницата се разделят на сгъвачи и разгъвачи на китката и пръстите и пронатори и супинатори на предмишницата.

Мускули на ръкатаРедактиране

Според разположението си мускулите на ръката се разделят на 3 групи: